klienti-dss-kampino-predniesli-poeziu-v panta-rhei

Klienti DSS Kampino predniesli poéziu v Panta Rhei

Bol to výnimočný deň – 26. apríla 2023  predniesli poéziu a prózu prijímatelia sociálnej služby zo ZSS v pôsobnosti BSK, žiaci ZŠ Pri kríži a študenti Gymnázia Juraja Hronca v Panta Rhei Aupar. Slúžilo im na to pódium umiestnené v priestoroch predajne vydavateľstva, priamo medzi množstvom regálov s knižkami rôznorodého zamerania. Niektorí účastníci „Aprílového dáždnika poézie“ predniesli známych autorov, iní menej známych, dokonca aj vlastnú tvorbu. Úvod a záver projektu obohatil  šanzonier Tomáš Marianek, svojim zvonivým hlasom zaspieval pesničky Edith Piaf.

Čerešničkou na torte bola prítomnosť Daniela Heviera, veľkej literárnej osobnosti s veľkým srdcom, ktorý prevzal záštitu nad inklúzivnym projektom pripraveným Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO v spolupráci s Neziskovou organizáciou Panta Rhei. Táto podporila projekt aj finančne spolu so Združením KAMPINO PLUS, O.Z.. Bola to krásna spolupráca s krásnym a výnimočným výstupom. Po úspešnom projekte sme sa všetci zhodli, že bol len prvý v poradí pred ďalšími.

Zdroj: Jana Tvarožková, riaditeľka DSS Kampino