kohezna-politika-eu-ma-byt-aj-po-roku-2027-pristupna-pre-vsetky-regiony-eu.-zdoraznil-to-bratislavsky-zupan-v-bruseli

Kohézna politika EÚ má byť aj po roku 2027 prístupná pre všetky regióny EÚ. Zdôraznil to bratislavský župan v Bruseli

V Bruseli sa uskutočnilo politicko-expertné podujatie organizované v rámci iniciatívy „Cohesion Alliance“. Medzi hlavnými rečníkmi podujatia, zameraného na predstavenie strategickej vízie pre kohéznu politiku, bol aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Konferencia sa konala v rámci plenárneho zasadnutie Európskeho výboru regiónov (EVR). Bratislavský župan zdôraznil nevyhnutnosť, aby kohézna politika EÚ bola aj po roku 2027 prístupná pre všetky regióny EÚ. Zároveň skonštatoval, že je dôležité zamerať sa na znižovanie regionálnych disparít, avšak netreba  pritom zabúdať ani na problémy rozvinutejších regiónov.

„Prvé diskusie o budúcnosti kohéznej politiky predstavujú vhodnú príležitosť nanovo zadefinovať, čo chápeme pod pojmom regionálne disparity. Som presvedčený, že tie nie je možné chápať výlučne cez prizmu výšky HDP, ale musíme klásť väčší dôraz na sociálne a environmentálne ukazovatele, ktoré vplývajú na kvalitu života našich obyvateľov“, zdôraznil predseda BSK Juraj Droba počas diskusie v EVR. 

Rovnako zdôraznil aj rastúci význam metropolitnej agendy a poukázal na význam projektov cezhraničnej spolupráce a ich strategický význam pre BSK. Vyzdvihol aj potrebu intenzívnejšej komunikácie výsledkov, ktoré kohézna politika obyvateľom prináša. 

„Toto je oblasť, ktorú politici často podceňujú. Musíme obyvateľom aj cez konkrétne projekty jasne demonštrovať benefity, ktoré im náš spoločný európsky projekt prináša“, uzavrel Juraj Droba.

V stredu a vo štvrtok sa zároveň konalo 154. plenárne EVR. Zasadnutiu dominovala diskusia s Dubravkou Šuicou, podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu na tému využitia talentov v regiónoch EÚ a Erikom Slottnerom, ministrom pre verejnú správu o prioritách švédskeho predsedníctva v Rade EÚ.  

Na okraji plenárneho zasadnutia EVR absolvoval predseda BSK bilaterálne stretnutie s Pascalom Boijmansom, vedúcim oddelenia DG REGIO pre Slovensko a Česko. Spoločne diskutovali o implementácii nového programového obdobia a výzvach a prioritách BSK. Bratislavský župan sa stretol tiež s podpredsedom regiónu Burgundsko-Franche-Comté Patrickom Molinozom. Na stretnutí rezonovala najmä vzájomná výmena skúseností v oblasti stredoškolského vzdelávania s dôrazom na oblasť vinárstva a vinohradníctva, v ktorej tento región patrí medzi svetových lídrov.