kolko-lasky-sa-zmesti-do-krabicky-od-topanok

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

Obec Doľany vďaka projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“ odovzdala 21 balíčkov starším obyvateľom. „Veríme, že pozornosť potešila a želáme pevné zdravie,“ uviedla obec na svojom webe.

Iniciátorkou myšlienky potešiť osamelých neznámych seniorov na Slovensku vianočnými darčekmi, ktoré od nikoho nečakajú, bola Janka Galatová, ktorá založila skupinu na sociálnej sieti Facebook a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky a pomohli jej pripraviť darčekové krabice plné drobností pre seniorov v domovoch dôchodcov v Senci. Do zbierky sa rozhodla aktívne zapojiť aj Silvia Slobodová a následne niekoľko ďalších kontaktných osôb, vďaka ktorým sa v prvom roku podarilo vyzbierať namiesto plánovaných 30 až 787 darčekov a potešiť starkých v 10 zariadeniach. Silvia a Janka sa rozhodli v zbierke pokračovať aj ďalší rok a dať možnosť sa zapojiť kontaktným osobám po celom Slovensku a dnes spoločne organizujú už piaty ročník.

Janka a Silvia po 4 rokoch existencie projektu založili občianske združenie Koľko Lásky, aby organizáciu vedeli zastrešiť už aj právne a profesionálne ju z roka na rok vylepšovať. Systém zbierky sa postupne zmenil a každým rokom sa vylepšuje, aby bolo možné v tomto rozmere udržať zbierku úspešnú a dobre zorganizovanú. Pribudli lokálni krajskí koordinátori, ktorí dohliadajú na chod zbierky v každom kraji. Janka a Silvia zbierku naďalej spolu s pomocou 17 krajských lokálnych koordinátorov vedú.

Koľko Lásky o.z. vzniklo na podporu organizácie rôznych aktivít na báze dobrovoľníctva sústreďovaných na seniorských občanov. Primárne sa sústreďujeme na vytvorenie tradície Vianočnej zbierky pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ďalej sa snažíme o posilnenie spoluprác medzi školskými zariadeniami a domovmi dôchodcov a upevňovaniu vzťahov medzi deťmi a seniormi všeobecne. Veríme, že vďaka aktivitám, ktoré vyvíjame dopomôžeme ku skvalitneniu života seniorov v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb a iných zariadeniach a zároveň pomôžeme deti viesť k úcte a pomoci seniorom už od útleho veku.

Zbierka „Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok“ je v roku 2022 organizovaná už po piatykrát. Spoločne sme za štyri roky rozdali už vyše 161 200 krabíc plných lásky. V poslednom roku 2021 to bolo 62 965 krabíc a 10 700 pohľadníc počas Májovej výzvy Máj lásky čas. Do zbierky sme zapojili nielen všetky domovy dôchodcov a sociálnych služieb, ale aj rôzne denné stacionáre, hospice, nemocničné oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých, onkologické oddelenia a v neposlednom rade aj samosprávy a ich evidencie osamelých seniorov.

Janka a Silvia

Zdroj: Obec Doľany, kolkolasky.sk