komplexny-sportovo-rekreacny-areal-moderneho-formatu-nahradi-sucasny-sportovy-areal-na-„adlerke“

Komplexný športovo-rekreačný areál moderného formátu nahradí súčasný športový areál na „Adlerke“

Bratislavský samosprávny kraj podporuje športovanie deti a mládeže. Preto modernizuje nielen vnútorné školské prostredie, ale aj vonkajšie športoviská. V týchto dňoch sa rozbehla rekonštrukcia športového areálu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Karola Adlera v bratislavskej MČ Dúbravka.

„Základom zdravia je pohyb. Preto rekonštruujeme školské športoviská a otvárame ich aj pre verejnosť. Jedným z nových projektov, do ktorých sme sa pustili, je športovisko na Adlerke. Verím, že tento krásny školský dvor sa stane navštevovaným a obľúbeným miestom,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Ide o kompletnú rekonštrukciu a vybudovanie multifunkčného športového areálu pre potreby školského zariadenia, športových tímov a širšej verejnosti. Súčasťou je aj úprava a oprava súčasných spevnených a nespevnených plôch. Celková výmera plochy areálu je 13 780 m2. V areáli vznikne niekoľko samostatných ihrísk. V centrálnom priestore bude riadne futbalové ihrisko pre detské a juniorské futbalové súťaže o rozmeroch 90x45m, so striedačkami, odvodnením, bránkami, ochrannými sieťami za bránkou, osvetlením a pevnou tribúnou s kapacitou cca 70 miest. V areáli budú zakomponované aj exteriérové prvky a mobiliár slúžiaci jednak na posedenia a relax, ako aj na športové vyžitie.

Kompletnou rekonštrukciou prejde antukový bežecký ovál, namiesto ktorého príde k vybudovaniu 300 m dlhého EPDM oválu so 4-mi dráhami, rozbehovou dráhou na beh o dĺžke 100 m a rozbežisko so skokom do diaľky. Súčasťou bude výsadba stromov a revitaliácia sadových úprav areálu ako aj výstavba workout-ového cvičiska vrátane strojov, napojeného na systém osvetlenia. Areál bude doplnený dráhou pre rekreačných korčuliarov ako aj kontajnermi so zázemím, ktoré budú využívané ako šatne. 

Multifunkčné ihrisko by malo byť hotové do januára 2024. Celkové náklady na rekonštrukciu by mali dosiahnuť vyše 1,3 milióna eur. „Bude to veľký prínos nielen pre žiakov a našu školu, ale aj pre Dúbravčanov, ktorí si sem môžu prísť zašportovať a urobiť tak niečo pre seba a svoje zdravie. Areál bude otvorený stále, cez týždeň aj víkendy. Vznikne tu moderný priestor pre aktívny pohyb ako aj pre kolektívne alebo individuálne športy,“ priblížil riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej K. Adlera Daniel Adamko.