lepsia-komunikacia-s-ludmi-s-autizmom:-nasi-zamestnanci-ukoncili-unikatny-vzdelavaci-program

Lepšia komunikácia s ľuďmi s autizmom: Naši zamestnanci ukončili unikátny vzdelávací program

Program s názvom „Práca a komunikácia s deťmi a dospelými s poruchou autistického spektra – BASELINE, v zariadeniach sociálnych služieb“ absolvovalo 56 zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb, ktorí pracujú prioritne s osobami s pervazívnou vývinovou poruchou.

„Práca s ľuďmi s poruchou autistického spektra má svoje špecifiká a ponúk na vzdelávania na trhu nie je veľa. Špeciálne takých, ktoré obsahujú aj praktické riešenia prípadových štúdií a ukážky. Aj preto župa v spolupráci s Centrom sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých (CSS prof. Karola Matulaya), ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zorganizovala 5 mesačný vzdelávací program zameraný na prácu a komunikáciu s deťmi a dospelými s poruchou autistického spektra. Vzdelávací program bol bezplatný a plne hradený z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja,“ vysvetľuje riaditeľka župného odboru sociálnych vecí Marica Šiková.

Kurz bol veľmi úspešný, o čom svedčia aj spätné väzby jednotlivých účastníkov. „Veľké poďakovanie za pomoc pri jeho realizácii a koordinácii patrí Mgr. Janke Čajagiovej, riaditeľke CSS prof. Karola Matulaya a jej kolegyniam Mgr. Kornélie Kičákovej, Mgr. Kataríne Hollej a Mgr. Ivane Kubincovej. Poďakovanie patrí však všetkým, ktorí  sa do vzdelávacieho programu zapojili a napriek svojim pracovným povinnostiam ho úspešne absolvovali. Preukázali tak vôľu a záujem zvýšiť si nielen profesionálny rast, svoje vedomosti a zručnosti, ale aj  záujem o poskytovanie kvalitnej a odbornej sociálnej služby prijímateľom v zariadení,“ dodáva Marica Šiková. Veríme, že úspešnosť tohto vzdelávacieho programu bude všetkých motivovať absolvovať ďalšie kurzy, a to nielen v oblasti práce s ľuďmi s pervazívnou vývinovou poruchou, ale aj práce s inou cieľovou skupinou.