malacky-pripravuju-projekt-zakladnej-skoly-na-radku 

Malacky pripravujú projekt základnej školy na Rádku 

Už dlhší čas sa uvažuje o novej základnej škole v Malackách a v súvislosti s tým už sa začala príprava projektu. Škola by mala vyrásť na Rakárenskej ulici. Prioritne by mala byť určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek, ktoré momentálne patria pod základné školy Dr. J. Dérera a na Štúrovej.

Nová škola je dlhodobým zámerom poslancov za 6. obvod. Diskusia k tejto téme sa začala pred takmer tromi rokmi, keď pri prerokúvaní zmeny školských obvodov požiadali mestskí poslanci o preskúmanie možností, ako zabezpečiť deťom vzdelávanie v blízkosti bydliska.Obe základné školy – Dérerka aj Štúrka – sú totiž pomerne vzdialené od Rádku a Padzelku, a navyše, obe sa už blížia k hranici svojich kapacitných možností. Je preto žiadúce, aby mali deti z Rádku a Padzelku svoju spádovú školu takpovediac v pešom dosahu.“ priblížil mestský poslanec a iniciátor diskusie Marián Andil.

Z dôvodu financií a času výstavby znela pôvodná požiadavka na školu pre prvý stupeň, avšak aktuálne sa otvorila možnosť jej rozšírenia.  „Aby bolo možné financovať výstavbu z Plánu obnovy, navrhli sme v súlade s výzvou plnohodnotnú deväťtriednu školu pre oba stupne s telocvičňou a jedálňou. Takto budú vykryté požiadavky na školské kapacity na dlhé obdobie dopredu a Rádek, Majer a Padzelek dostanú svoju spádovú školu. Škola bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na životné prostredie, zasadená bude do prírodného prostredia tak, aby rešpektovala okolitú zástavbu – napríklad telocvičňa bude polozapustená do zeme, ale rešpektovať bude aj okolité lesy – chceme zachovať maximum vzrastlých stromov, nachádzajúcich sa na pozemku. V rámci areálu bude dokonca osadený exteriérový ekopavilón, jazierko a atletický ovál,“ vysvetľuje viceprimátor Milan Ondrovič, ktorý je zároveň poslancom za tento mestský obvod. 

Projekt základnej školy na Rádku schválili poslanci mestského zastupiteľstva na októbrovom rokovaní v rámci zmien a doplnkov územného plánu. Ak sa školu podarí zrealizovať, mesto by potom eventuálne mohlo vyhovieť požiadavke obce Kostolište o prinavrátenie spoločného školského obvodu pre ZŠ na Záhoráckej ulici. 

Zdroj: malacky.sk/ L. Pilzová; Vizualizácia: Mgr. art. Branislav Škopek