malacky-ziskali-2,6-miliona-eur-na-kompostaren

Malacky získali 2,6 milióna eur na kompostáreň

Mestská kompostáreň Malackám umožní vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať zelený odpad z malackých domácností. Súčasťou budú aj dva veľké hygienizačné biodomy na spracovanie kuchynského odpadu, ktorými mesto minimalizuje prípadný pach a hlavne mesto nebude odkázané pri jeho spracovaní na externé firmy.

„Pre realizáciu projektu sme ešte v predošlom období vyboxovali rozsiahle pozemky. Tie mali skončiť v súkromnych rukách, z čoho by niekto bohato žil desiatky rokov. My sme ich získali do mestského majetku, pretože tak si predstavujeme mestský verejný záujem a prácu pre obyvateľov. Veľmi sa teším zo získania dotácie, lebo som presvedčený, že prevádzkou kompostárne zvýšime mieru separácie zeleného odpadu v našom meste natoľko, že stabilizujeme aj samotné poplatky pre Malačanov,“ priblížil primátor mesta Malacky Juraj Říha.

Zdroj: Juraj Říha