malokarpatska-kniznica-v pezinku-oslavuje-70te-vyrocie-svojho-zalozenia

Malokarpatská knižnica v Pezinku oslavuje 70te výročie svojho založenia

Malokarpatská knižnica v Pezinku má za sebou desiatky úspešných rokov činnosti. Denne ju navštevuje množstvo čitateľov a návštevníkov všetkých vekových kategórií, a to nielen kvôli knihám, ale aj množstvu tvorivých nápadov a podujatí, ktoré knižnica prináša. 

„Je to významná kultúrna inštitúcia v Malokarpatskom regióne. Dnes žijeme v dobe elektronizácie a napriek tomu som presvedčený, že knižnice majú budúcnosť. Práve ich základná funkcia – vytvárať a podporovať vzťah k čítaniu – je v tom dnešnom svete o to dôležitejšia. Hodnotou knižníc nie sú len samotné knihy, ale aj fakt, že rozvíjajú informačnú gramotnosť, kreativitu, a tiež pomáhajú pri aktívnom živote všetkých skupín obyvateľov,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. 

Okrem svojej klasickej funkcie je Malokarpatská knižnica od začiatku svojej činnosti aj centrom metodickej pomoci pre verejné knižnice v regióne, obecné aj mestské, a ich zriaďovatelia oceňujú dlhoročnú a systematickú pomoc v otázkach zriaďovania knižníc, rekonštrukcií budov, vyškoľovania nových knihovníkov, a v posledných rokoch aj pomoc pri písaní projektov.

V roku 2018 otvorila knižnica priestory novej pobočky. Cieľom je redizajnovať  knižnicu ako tretie miesto v živote ľudí – po bydlisku a škole resp. práci, ako miesto vzdelávania, pozitívnych zážitkov z literatúry a kultúry, miesto stretávania sa, relaxu aj rozvoja kreativity.

To je aj cieľom množstva podujatí, ktoré knižnica organizuje. Pre deti sú to napr. Noc s Andersenom,Čítanie je in!, Cyklus Čo vieš o, Hodiny informačnej výchovy pre školy, Prázdninové utorky v knižnici a veľa ďalších. Pre dospelých zase organizuje rôzne moderované diskusie a autorské čítania, besedy, workshopy či výstavy.

Významnou agendou je aj budovanie a sprístupňovanie fondu regionálnych dokumentov o osobnostiach kraja, obciach a mestách kraja.

Súčasťou slávnostného podujatia, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok  5. 10 . 2023 v reprezentačných priestoroch budovy Starej radnice v Pezinku, bola pokrstená a do života uvedená kniha V šírom poli kríž, ktorá vznikla práve pri príležitosti osláv 70teho výročia založenia Malokarpatskej knižnice. Kniha obsahuje množstvo fotografií zachytávajúcich miesta, kúty, či momentky regiónu. Rovnako boli ocenení aj traja bývalí pracovníci knižnice.

Malokarpatská knižnica bola založená v roku 1953 a od začiatku fungovala ako regionálna knižnica. BSK sa jej zriaďovateľom stal od roku 2002. Malokarpatská knižnica vždy plnila nezastupiteľné miesto v rozvoji kultúrneho života tohto regiónu. Získala Medailu za zásluhy o rozvoj mesta Pezinok za jej 50 ročnú činnosť v prospech obyvateľov mesta a historicky prvý Pamätný list predsedu BSK za dlhoročný prínos v oblasti vedomostných, kultúrnych a informačných služieb, ktoré na vysokej úrovni poskytuje obyvateľom regiónu.