malokarpatske-muzeum-v-pezinku-pozyva-na-vystavu najstarsie-remeslo?

Malokarpatské múzeum v Pezinku pozýva na výstavu Najstaršie remeslo?

Na výstave sa oboznámite s remeslami, ktorých história siaha až do praveku. Mnohé z nich zanikli, iné vo viac či menej zmenenej podobe pretrvali. Spoznáte zaujímavé artefakty, ktoré sú dokladom ľudskej vynaliezavosti. Predstavia sa Vám aj lokality, ktoré boli významnými remeselnými strediskami. Uvidíte vzácne exponáty späté s cechmi, ktoré sa organizovali v mestách malokarpatského regiónu. Na záver sa môžete zoznámiť so zručnosťou našich predkov, ktorí si sami zhotovovali výrobky potrebné pre bežný život. Zistíte, ako prebiehala výroba plátna a jeho premena na ľudový odev, pričom Vám poodhalíme tajomstvo a kumšt techniky modrotlače. 
 
Trvanie výstavy: 12. október 2023 – 16. marec 2024.

Návštevníci na nej budú mať možnosť vidieť nielen predmety zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku, ale aj zo zbierok a archívnych fondov vybraných múzeí a inštitúcií. Na výstavu svoje predmety zapožičali: MV SR, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra; Múzeum mesta Bratislavy a Mestské múzeum v Pezinku. Jednotlivé témy dopĺňajú repliky, ktoré poskytlo OZ Schatmansdorf. 

Súčasťou výstavy je vzdelávací program Remeslo má zlaté dno určený žiakom základnýcha stredných škôl.