mikulas-navstivil-aj-nase-zariadenia-socialnych-sluzieb

Mikuláš navštívil aj naše zariadenia sociálnych služieb

Dnes je sviatok svätého Mikuláša a oslavuje sa aj v župných zariadeniach sociálnych služieb. Tri z nich dostali špeciálne prekvapenie.

Klub priateľov auto-moto veteránov Hamuliakovo pripravil pre prijímateľov sociálnych služieb tamer 150 mikulášskych balíčkov. Spoločne sme ich rozdelili trom župným zariadeniam, kde sú predovšetkým deti či mladí dospelí. Centru sociálnych služieb Sibírka, Zariadeniu sociálnych služieb Rosa a Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino.

Klub zastupoval jeho predseda Jakub Kránitz a za župu pomohli dary odovzdať riaditeľka odboru sociálnych vecí Marica Šiková a vedúca odelenia sociálnej pomoci Jana Matulová.