ministerstvo-dopravy-obnovilo-zrusene-vlakove-spoje

Ministerstvo dopravy obnovilo zrušené vlakové spoje

Od pondelka 9. 1. 2023 pribudlo v Bratislavskom kraji osem nových vlakových spojov medzi Sencom a stanicou Bratislava-Nové Mesto.

„Začiatkom októbra som sa stretol s ministrom dopravy Andrejom Doležalom a témou boli aj avizované zmeny grafikonu vlakovej dopravy. Neobsahovali totiž linku S65, ktorú považujem za veľmi potrebnú. Keď bola v roku 2018 zavedená, pritiahla do vlakov veľa nových cestujúcich. Zrušenie priamych spojov zo Senca do Bratislavy by totiž v dlhodobom horizonte znamenalo, že ľudia opäť presadnú do áut. Som rád, že minister Doležal dodržal svoj prísľub, že nový grafikon sa bude posudzovať v čase na základe reálnej prevádzky a vždy po komunikácii so samosprávami. Mám radosť, že aj na základe našich rozhovorov bola v pondelok, 9. januára táto linka obnovená. Prajem vám príjemné cestovanie do Bratislavy,“ vysvetľuje župan Juraj Droba.

List, ktorý sme adresovali ministrovi dopravy v decembri po zavedení nového grafikonu:

Vážený pán minister,
na základe sťažností obyvateľov BSK a cestujúcej verejnosti Vám zasielame žiadosť o obnovenie vlakov linky S65 Senec – Bratislava-Nové Mesto.

V júni 2022 bol predstavený rámcový návrh GVD 2022/2023 s platnosťou od 11.12.2022, ktorý neobsahoval linku S65 (uvádzaný dôvod – nedostatočná kapacita trate). Tento rámcový GVD bol zverejnený na internetovej stránke BSK pre občanov s možnosťou pripomienkovania, kde väčšina pripomienok sa týkala práve nezapracovaných spojov linky S65. Nasledovala parciálna porada k rámcovému návrhu GVD, kde BSK vyslovilo svoje výhrady a rovnako predložilo aj zozbierané pripomienky od občanov. Vo veci linky S65 BSK požiadalo o nájdenie akýchkoľvek (aj keby neboli v takte) trás pre linku S65, len aby táto dôležitá linka bola nejakým spôsobom zachovaná.

V septembri bol predstavený konečný návrh GVD 2022/2023 s platnosťou od 11.12.2022. Podarilo sa zdarne nájsť trasy v GVD pre linku S65 počas rannej a poobednej špičky pre úsek Senec – Bratislava-Nové Mesto a späť. V GVD však pri týchto vlakoch bola uvedená poznámka „ide odo dňa vyhlásenia“. Na našom spoločnom stretnutí v októbri bolo dohodnuté, že linka S65 k 11.12.2022 pôjde aj napriek uvedenej poznámke.

Na základe uvedeného, a po vzájomnom odsúhlasení textu, sme túto skutočnosť komunikovali verejnosti dňa 12.10.2022. V tomto zmysle sme pozitívne informovali aj starostov a občanov pri odpovediach na ich otázky. V posledných dňoch pred spustením nového GVD prichádzali podnety od cestujúcich o nevypravení linky S65 k 11.12.2022. Následne sme sa dopytovali u dopravcu ZSSK, ktorý potvrdil, že spoje linky S65 neboli objednané zo strany MDV SR.

BSK podporuje zachovanie linky S65 a považuje neobjednanie týchto vlakov za nesprávne, čo bolo možné vidieť ihneď po začiatku platnosti nového GVD, kedy ponuka spojov zo smeru Senec je neadekvátna. Spojenie do stanice Bratislava-Nové Mesto, resp. Bratislava-Petržalka či zo smeru Trnava alebo Senec bolo, ako podpora verejnej hromadnej dopravy v aglomerácii hlavného mesta, zavedené v júni 2018 a úspešne pritiahlo do vlakov nových cestujúcich. Zrušením takéhoto spojenia neexistuje pre mnohých cestujúcich vhodná alternatíva a sú nútení opäť cestovať osobným automobilom, čo je v rozpore so všetkými koncepciami a stratégiami zelenej a udržateľnej mobility. V súčasnosti práve naopak, aj v súvislosti s plánovanými obmedzeniami pri výstavbe križovatky D1xD4 a rozširovaní D1, bude potrebné ako kompenzáciu za zdržanie v cestnej premávke ponúknuť vhodné riešenie práve kapacitnou železničnou dopravou.
Žiadame o obnovenie linky S65 a veríme, že naším spoločným cieľom je zmena deľby prepravnej práce v SR v prospech verejnej hromadnej dopravy.