mladeznicky-parlament-bratislavskeho-samospravneho-kraja-zacal-oficialne-svoju-cinnost

Mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja začal oficiálne svoju činnosť

Bude poradným hlasom župy vo veciach týkajúcich sa mládeže. Dvadsať mladých ľudí tak dostáva možnosť uplatniť svoje názory a zasadiť sa o participáciu mládeže pri tvorbe verejných politík. Menovacie dekréty odovzdal predseda BSK Juraj Droba.

„Mládežnícky parlament vzniká takmer po dvoch rokoch úspešného fungovania Petržalského mládežníckeho parlamentu. Práve tam sa spolupráca samosprávy a mladých ľudí osvedčila. Ukázalo sa, že funguje a prináša výsledky. Vďaka Mládežníckemu parlamentu dostávajú mladí ľudia možnosť uplatniť svoje názory a zasadiť sa o participáciu mládeže pri tvorbe ako aj pri implementácii verejných politík. A to nielen v rámci svojho kraja, ale aj na Slovensku i v zahraničí,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. 

Menovacie dekréty odovzdal predseda BSK Juraj Droba, Foto: Monika Kováčová

Nový Mládežnícky parlament BSK je osobitný poradný, iniciatívny a koordinačný orgán Zastupiteľstva BSK, ako aj predsedu BSK vo veciach týkajúcich sa mládeže. Vznik mládežníckeho parlamentu schválili poslanci BSK na svojom zasadnutí v apríli 2022.

Cieľom mládežníckeho parlamentu je spájať mladých ľudí a mládežnícke organizácie so samosprávou a pomáhať pri iniciatívach, ktoré zlepšujú podmienky života mládeže v Bratislavskom kraji. Súčasťou jeho agendy bude aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov alebo spolupráca s ďalšími mládežníckymi parlamentmi naprieč celým Slovenskom.

Juraj Droba, predseda BSK a Polat Elalmis, poradca bratislavského župana pre oblasť školstva, Foto: Monika Kováčová

„Je radosť vidieť mladých ľudí, ktorí sa chcú aktívne venovať politike a byť prínosom mladej progresivity v kraji, aj keď v  ich veku by mohli mať úplne iné záujmy. Som veľmi rád, že BSK zriadilo vlastný mládežnícky parlament. Máme možnosť výchovne pôsobiť v oblasti prevencie závislostí, ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života,“ vyjadril sa Polat Elalmis, poradca bratislavského župana pre oblasť školstva.

Mládežnícky parlament má dvadsať členov. Vyberala ich komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Členom sa mohol stať každý mladý človek od 15 rokov do 30 rokov, ktorý žije, študuje alebo pôsobí na území BSK.

Milan Polešenský, regionálny koordinátor sekcie mládeže Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), Foto: Monika Kováčová

„Mladí ľudia najlepšie vedia, čo potrebujú pre svoj rozvoj a dobrý život. Práve mládežnícky parlament je dobrým miestom na formulovanie ich predstáv a otvorenú komunikáciu so samosprávou,” povedal regionálny koordinátor sekcie mládeže Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) Milan Polešenský, ktorý je zároveň poslancom Zastupiteľstva BSK.

VIDEO: Na župe začal fungovať Mládežnícky parlament