montaz-kameroveho-systemu-oazy-a-zdravotne-stredisko-lotysska v-mestskej-casti-bratislava-podunajske-biskupice

Montáž kamerového systému Oázy a Zdravotné stredisko Lotyšská v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Montáž kamerového systému Oázy a Zdravotné stredisko Lotyšská.

Pre zabezpečenie poriadku a bezpečnosti sme v oddychovej zóne Oázy a pred Zdravotným strediskom na Lotyšskej ulici dali namontovať kamery.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti.

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Podunajské Biskupice

Celkové výdavky projektu: 44 414 €