most-cez-potok-v-misiarskej-doline.-cestari-osadili-tubosider

Most cez potok v Misiarskej doline. Cestári osadili tubosider

V rámci rekonštrukcie mosta na Pezinskej Babe cez potok v Misiarskej doline, bol pod mostnú konštrukciu vložený tubosider. Jeho dĺžka je 22,3 m, výška 1,7 m a šírka 2,3 m. V rámci stavebných prác naši cestári vybúrali existujúce rímsy, zatiahli oceľovú konštrukciu pod mostný objekt a vyplnili priestor injektážnou zmesou.

Predĺžili sme tak životnosť konštrukcie mosta a zvýšili bezpečnosť cestnej premávky.

Čo je tubosider?

Ide o stavebnicový systém oceľových skruží, ktorý sa používa napríklad na budovanie klenutých mostných objektov malých rozpätí, rôznych podjazdov, podchodov pre chodcov, biokoridorov pre zver, ale aj na nadzemné i podzemné klenbové sklady a mnoho ďalších stavieb. Pozostáva z oceľových ohýbaných pozinkovaných segmentov, ktoré sa spájajú špeciálnymi skrutkami.

Foto: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja