na-novej-scene-otvorili-vystavu-k-jubileu-sochara-j.-tapaka

Na Novej scéne otvorili výstavu k jubileu sochára J. Ťapáka

Bratislavské Divadlo Nová scéna skrášľuje a dotvára výstava diel slovenského sochára Jána Ťapáka. Výstava s názvom Sochy v divadle je venovaná životnému jubileu umelca, ktorý koncom decembra oslávi šesťdesiatku. „Ide o výber z diel Jána Ťapáka, obohatený skicami sôch a svetelnými panelmi, ktoré dopĺňajú aj sprievodné texty,“ uviedla Zuzana Šebestová, PR manažérka DNS.

Diela sú umiestnené v celom priestore vrchného i spodného foyeru. Návštevníci divadla si ich budú môcť pozrieť vždy pred predstaveniami a počas nich. S nápadom priniesť diela známeho slovenského sochára prišla generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová. „Tvorbu Janka Ťapáka sledujem už od jeho začiatkov, keďže sme si ako rovesníci a konškoláci rozumeli nielen po umeleckej línii, ale najmä ľudsky. Oceňujem na jeho tvorbe to, s akým citom, múdrosťou a aj s humorom pristupuje k témam svojich diel a ako originálne, svojsky ich pretavuje do bronzu,“ poznamenala šéfka divadla.

Ťapák je s Novou scénou spojený aj soškou Zlatej Múzy, ktorú vytvoril špeciálne pre DNS. „Tradíciu odovzdávania Zlatej Múzy sme naštartovali minulý rok, keď sme oslávili 75. výročie založenia divadla. Odovzdávame ju osobnostiam, ktoré svojou prácou výrazne ovplyvnili naše divadlo. Jej prvým laureátom bol umelecký riaditeľ a dlhoročný člen súboru Karol Čálik,“ dodala Fašiangová.

„Pri tejto výstave som si uvedomil odlišnosti umeleckých postupov, kým divadlo rozvíja myšlienku do deja, takzvane ju rozbaľuje, tak v sochárstve je to presne opačne. Všetky vnemy a inšpirácie sa sústreďujú a zhmotňujú do jedného objektu,“ komentoval možnosť vystavovať v divadle Ťapák. Dodal, že ju prijal ako veľmi príjemnú výzvu. „A sám som zvedavý, ako bude symbióza umenia divadelného a sochárskeho ladiť. Som presvedčený o tom, že vo chvíľach pred a po predstavení ľudí poteší pozrieť si ďalšiu formu umenia. A mám dokonca plastiku s vyslovene divadelnou témou, Rómeo a Júlia,“ uzavrel.

Celkovo je v hornom aj dolnom foyeri divadla vystavených 26 sôch, ktoré sú podporené svetelnými bannermi s fotografiami diel a ich skicami. Výstava potrvá do 30. júna 2023.

Zdroj: TASR; Foto: Divadlo Nová scéna