na-prihlasenie-obci-do-dediny-roka-2023-ostava-necely-mesiac

Na prihlásenie obcí do Dediny roka 2023 ostáva necelý mesiac

Už len do konca marca majú slovenské obce možnosť zapojiť sa do Dediny roka 2023. Ak práve vaša dedina je výnimočná a radi by ste ju zviditeľnili na mape Slovenska, neváhajte a prihláste ju do 12. ročníka na stránke www.dedinaroka.sk. Impulz k zapojeniu obce môže dať každý obyvateľ Slovenska, samotný proces prihlásenia je potom na starostke či starostovi. Dedina roka 2023 získa nielen finančnú výhru a vecné dary, ale ako laureát národného kola bude Slovensko reprezentovať v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Súťaž je vyhlasovaná v dvojročnom intervale od roku 2001. Zameriava sa na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti o vidiek, konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti slovenských dedín prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie.

Súťaž je vyhlasovaná v dvojročnom intervale od roku 2001. Zameriava sa na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti o vidiek, konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti slovenských dedín prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie. Prezentuje úspechy, výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova a povzbudzuje ich do ďalších aktivít. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa procesu rozvoja obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny.

Držiteľ titulu Dedina roka postupuje do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) od roku 1990 a prezentuje Slovenskú republiku na európskej úrovni.

Cieľom Dediny roka je upriamiť pozornosť na obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.

Dedinu roka vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia od roku 2001. Vidiecky priestor je totiž podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Prostredníctvom tohto ocenenia tak možno spoznať samosprávy, ktoré do svojho rozvoja vnášajú ojedinelé inovatívne a inšpiratívne riešenia, a to aj na úrovni starostlivosti o životné prostredie. „Zapojenie sa do súťaže Dedina roka bolo veľmi dobré rozhodnutie. Prinieslo nám množstvo nápadov. Zároveň sme mali možnosť vidieť príklady dobrej praxe ako čeliť novým výzvam, a to nielen na Slovensku, ale aj prostredníctvom účasti v súťaži o Európsku cenu pre obnovu dediny v rámci Európy,“  hovorí Michal Strnál, starosta obce Oravská Polhora, ktorá získala ocenenie Dedina roka 2017.

Držiteľ titulu Dedina roka postupuje do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) od roku 1990 a prezentuje Slovenskú republiku na európskej úrovni.

Obec môže zapojením sa do národného ocenenia získať nielen samotný titul Dedina roka 2023, ale zároveň má unikátnu príležitosť zastupovať Slovensko na medzinárodnej úrovni. Tam sa stretne so silnou európskou konkurenciou. „Laureát Dediny roka nominovaný do medzinárodnej súťaže bude môcť získať Európsku cenu obnovy dediny, ktorá je určená pre absolútneho víťaza. Ostatným obciam budú udelené zlaté, strieborné a bronzové ocenenia, odmenou pre nich bude aj zaradenie do virtuálnej Roadmap s najlepšími európskymi projektmi obcí,“  vysvetľuje tajomníčka Dediny roka Mária Mojžišová zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

ZDROJ: dedinaroka.sk