na-zasadnuti-coter-sa-hovorilo-aj-o-koheznej-politike,-energetickej-krize-a-smart-cities

Na zasadnutí Coter sa hovorilo aj o kohéznej politike, energetickej kríze a smart cities

V stredu 23. novembra sa v Bruseli konalo zasadnutie Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ Európskeho výboru regiónov. Zasadnutia sa zúčastnil aj poslanec BSK a starosta obce Rohožník Peter Švaral.

Predseda komisie COTER a bývalý rumunský premiér Emil Boc informoval členov Komisie o záveroch Rady pre všeobecné záležitosti týkajúcich sa kohéznej politiky. Členské štáty EÚ v dokumente zdôraznili význam kohéznej politiky ako kľúčového nástroja pre konvergenciu v rámci EÚ a znižovanie disparít.

„Z pohľadu BSK Rada vyslala tiež dôležitý signál, že kohézna politika má aj po roku 2027 zostať politikou pre všetky regióny EÚ, bez ohľadu na stupeň ekonomického rozvoja,“ zdôraznil Peter Švaral.

Predseda komisie informoval aj o prvom politickom zasadnutí „Aliancie automobilových regiónov“, ktoré sa konalo v nemeckom Lipsku za účasti eurokomisára pre pracovné miesta a sociálne právo Nicolasa Schmita. Aliancia, ktorej členom je aj Bratislavský samosprávny kraj, vo svoje deklarácii predstavila požiadavku na vytvorenie podporného finančného mechanizmu pre automobilové regióny a prijatie opatrení pre „reskilling“ a „upskilling“ pracovníkov v automobilovom sektore. Na rokovaní bolo zdôraznené, že automobilový priemysel v EÚ čelí zásadnej transformácii, aj v dôsledku klimatických cieľov EÚ a digitálnej tranzícii. Tieto zmeny budú mať zásadný dopad aj na regionálne automobilové ekosystémy, ktoré zamestnávajú až 7,5 milióna pracovníkov, čo predstavuje až 6% zamestnanosť v EÚ. Preto je nevyhnutné vytvoriť podporné mechanizmy, ktoré automobilovým regiónom uľahčia proces transformácie.

Na zasadnutí bolo tiež schválené stanovisko týkajúce sa podpory najvzdialenejších regiónov EÚ, ktorého spravodajcom je zástupca Azorských ostrovov Pedro de Faria e Castro. V rámci rokovania COTER bola diskusia zameraná aj na prebiehajúcu energetickú krízu a jej dopady na regióny EÚ ako aj  na nástroj programu Horizon Europe „EU Missions“ pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, do ktorého je zapojené aj mesto Bratislava.