na-zivotne-prostredie-ci-kulturu-pojde-z-programu-interreg-44-milionov-eur

Na životné prostredie či kultúru pôjde z programu Interreg 44 miliónov eur

Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT vyhlási Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prvú výzvu. Na ochranu životného prostredia, kultúru, cestovný ruch a zdravotnú starostlivosť pôjde viac ako 44 miliónov eur. V stredu o tom informoval odbor komunikácie MIRRI.

Prvá výzva z programu Interreg NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina bude vypísaná v máji tohto roka. Podmienkou na získanie peňazí je predloženie spoločného projektu aspoň s jedným partnerom z Ukrajiny. Záujemcovia môžu z balíka získať finančný príspevok na budovanie napríklad náučných chodníkov v prírode, obnovu prirodzených biotopov, rozvoj cestovného ruchu či podporu umenia a kultúry.

„Prvú výzvu z programu Interreg NEXT vyhlásime počas najbližších týždňov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová s tým, že podpora cezhraničnej spolupráce je prioritou z dôvodu ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Z programu zrekonštruovali napríklad Urbanovu vežu v Košiciach či pomohli budovať cyklotrasy na slovensko-ukrajinskom pohraničí.

Program Interreg NEXT nadväzuje na program ENI. MIRRI pripomenulo, že v končiacom sa programovom období sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny investovalo spolu 74 miliónov eur. Na nové programové obdobie je schválený aj program Interreg HU-SK s rozpočtom 161 miliónov eur a Interreg PL-SD s rozpočtom 130 miliónov eur. Na program Interreg SK-CZ pôjde 107 miliónov eur a na program Interreg SK-AT je vyčlenených 69 miliónov eur.

Zdroj: TASR