na-zupnych-skolach-maturuje-vyse-tri-tisic-ziakov

Na župných školách maturuje vyše tri tisíc žiakov

V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je 54 stredných škôl. V aktuálnom školskom roku 2021/22 na nich maturuje 3 173 žiakov, z toho 987 na gymnáziách a 2 186 žiakov na stredných odborných školách a konzervatóriách. Maturitná skúška sa skladá z externej časti a internej časti maturitnej skúšky.

„Maturity sa opäť vrátili do starých koľají. Preto všetkým maturantom želám veľa energie a držím päste, aby ju zvládli čo najlepšie. Verím, že aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu na našich školách, ich modernizácii či množstva nových odborov reagujúcich na trh práce, sa v praxi ľahšie uplatnia a úspešne tak naštartujú svoju kariéru,“  povedal predseda BSK Juraj Droba.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v riadnom termíne koná od 15.3. do 18.3.2022. V utorok mali maturanti test zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry. V stredu 16.3. ich čaká cudzí jazyk, vo štvrtok 17.3.  matematika a v piatok 18.3. slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Žiaci budú mať v tomto školskom roku navýšený čas na riešenie testov o 15 minút.

Ak bol žiak pozitívny alebo je v karanténe, bude písať maturitnú skúšku v náhradnom termíne v apríli a to od 5.4. do 8.4.2022. V prípade, že neuspel má ešte k dispozícii opravný termín od 5.9. do 8.9.2022 alebo potom riadny termín nasledujúceho školského roka.

Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 23. 5. 2022 do 10. 6 2022. Termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné Regionálne úrady školskej správy. Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je vyhradený na september 2022 alebo február nasledujúceho školského roka.

The post Na župných školách maturuje vyše tri tisíc žiakov appeared first on Bratislavskykraj.sk.