na-zupnych-strednych-skolach-si-dnes-prevzalo-vysvedcenia-vyse-20-000-ziakov

Na župných stredných školách si dnes prevzalo vysvedčenia vyše 20 000 žiakov

Školský rok 2023/2024 je na konci a žiakom sa oficiálne začínajú dvojmesačné prázdniny. Odovzdať vysvedčenia prišiel žiakom Spojenej školy na Pankúchovej v Bratislave aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

„Rád by som pogratuloval všetkým žiakom, že ste počas roka makali, boli aktívni a zúčastňovali sa nielen školských, ale aj mimoškolských aktivít. Reprezentovali tak nielen seba, ale aj školu. Mnohí sa umiestnili na prvých priečkach a potvrdili tak výborné renomé Spojenej školy, o ktorú je v kraji dlhodobo veľký záujem. Rovnako by som rád poďakoval pani riaditeľke, učiteľom, ako aj nepedagogickým zamestnancom za ich prácu, profesionalitu, trpezlivosť a za to, že tu nechávajú kus srdca,“ prihovoril sa predseda BSK Juraj Droba.  

Krásne leto plné oddychu, zážitkov, nových skúseností či kamarátov zaželala žiakom aj riaditeľka Spojenej školy na Pankúchovej 6 v bratislavskej mestskej časti Petržalka Zuzana Butler. Nezabudla vyzdvihnúť ani prácu a zanietenie svojich kolegov, ako aj samotných žiakov.