nadstavba-a-modernizacia-materskej-skoly-kysucka-v-meste-senec

Nadstavba a modernizácia materskej školy Kysucká v meste Senec

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Nadstavba a modernizácia Materskej skoly Kysucká.

Komplexná rekonštrukcia sa týkala okrem nadstavby, prestavby a modernizácie aj realizácie opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy a revitalizácie školského dvora.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta a tiež z externých zdrojov EÚ a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Okres: Senec

Mesto: Senec

Celkové výdavky projektu: 1 520 499 €