nadstavba-zakladnej-skoly-v-lamaci:-tieto-opatrenia-robi-mestska-cast-pre-bezpecnost-deti

Nadstavba základnej školy v Lamači: Tieto opatrenia robí mestská časť pre bezpečnosť detí

Rekonštrukcia základnej školy na Malokarpatskom námestí v Lamači je v plnom prúde. Ani tento sa nevyhol istým nepredvídateľným problémom. Napriek úsiliu, ktoré mestská časť Lamač vyvíja, aby všetko prebiehalo hladko, silné dažde a vietor spôsobili problémy so zatekaním do tried.

Nadstavba celého podlažia a prístavba troch stavebných objektov za plnej prevádzky školy predstavuje komplikovaný proces, preto mestská časť vykonáva monitoring projektu na dennej báze. Ten je založený na intenzívnej komunikácií s technickým riaditeľom zhotoviteľa stavby spoločnosťou Adifex, a.s., technikom BOZP a stavebným a technickým dozorom za mestskú časť, riaditeľkou základnej školy, ako i ďalšími dotknutými subjektmi, ktorí sa podieľajú na realizácií diela. Kontrolných dní a operatívnych porád v rámci riešenia vzniknutých problémov sa osobne zúčastňuje aj starosta Lukáš Baňacký.

„Danú situáciu vnímam veľmi citlivo a uvedomujem si zodpovednosť, ktorá je spojená s realizáciou diela. Skutočnosť, že v strešnej časti boli prítomné nesystémové riešenia zrealizované počas výstavby budovy v sedemdesiatych rokoch, významne skomplikovala pracovný postup pri realizácií nadstavby a znamenala aj potrebu odokryť prevažnú časť pôvodnej strechy. Opatrenia na zabezpečenie hornej časti stavby proti vode, konkrétne jej obvodových konštrukcií, sa počas silného vetra, ktorý fúkal v našej oblasti v nedeľu, ukázali ako nedostatočne odolné, čo malo za následok zatekanie do šiestich tried na treťom podlaží,“ hovorí starosta.

Otázku nápravy tohto stavu rieši mestská časť už od nedele s dodávateľom stavby, ktorý realizuje konkrétne opatrenia. Po celý čas taktiež vykonáva dozor autorizovaný bezpečnostný technik. „V pondelok sme zaslali zápis z kontroly situácie na stavenisku s dôraznou výzvou zhotoviteľovi na odstránenie závad, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť žiakov v priestoroch budovy a areálu školy,“ približuje mestská časť na webe. Do najbližšieho kontrolného dňa má zhotoviteľ firma Adifex a.s. vykonať konkrétne kroky na nápravu danej situácie, a to najmä kompletné prekrytie prístupu k hlavnému vstupu do budovy a rozšírenie hraníc staveniska, a tiež zabezpečiť prípravu na osadenie pevnej konštrukcie prekrytia nadstavby základnej školy, ktorá by zamedzila zatekaniu do budovy školy. 

„Z dôvodu mojej nespokojnosti s priebehom prác som zvolal aj stretnutie s vedením firmy, ktorá je generálnym dodávateľom stavby v podobe mimoriadneho štatutárneho kontrolného dňa. Tak ako sme od začiatku zvládli všetky komplikácie súvisiace s rozšírením základnej školy, ubezpečujem rodičov deti, že dokážeme zvládnuť aj tieto. Verte, že v tejto veci budem postupovať s potrebnou razanciou,“ dodáva Lukáš Baňacký. Pokiaľ ide o zníženú teplotu v triedach – tento problém sa vyriešil nábehom  centrálneho zásobovania teplom a dočasnými izoláciami. „Rodičov žiakov prosíme o trpezlivosť. Bezpečnosť deti aj zamestnancov školy je našou absolútnou prioritou, pri ktorej nezanedbávame nijaký detail,“ dodáva mestská časť na webe.

Zdroj: Lamač