najcastejsie-chyby-pri-triedeni-kuchynskeho-bioodpadu

Najčastejšie chyby pri triedení kuchynského bioodpadu

Napriek tomu, že si mnohí Bratislavčania osvojili princípy správneho triedenia kuchynského bioodpadu v hnedých zberných nádobách, eviduje mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu stále viaceré nedostatky. Priestor na zlepšenie vidí OLO napríklad pri voľnom vhadzovaní odpadu do nádob, pri vhadzovaní nespotrebovaných potravín v originálnych plastových obaloch, tekutých potravín či odpadu v nesprávnych vreckách.

„Prvá analýza ukázala, že obyvatelia si osvojili princípy správneho triedenia, pretože kuchynský bioodpad v zberných nádobách vykazoval naozaj veľkú čistotu. Stretávame sa však aj s nedostatkami v triedení,“ uviedla to manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková.

Jednou z najzásadnejších chýb je podľa nej voľné vhadzovanie kuchynského bioodpadu do zbernej nádoby. Pripomína, že odpad je potrebné do zbernej nádoby vkladať v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku, ktoré eliminuje vlhkosť a biologické procesy. V lete je možné použiť v prípade potreby aj dve kompostovateľné vrecká, aby sa predišlo vytekaniu jeho obsahu. Zabúdať netreba ani na to, že odpad sa nevyhadzuje v plastových vrecúškach.  

„Ďalšou zásadnou chybou je vhadzovanie nespotrebovaných potravín v originálnych plastových obaloch, napríklad od šunky, syra, jogurtov či nátierok,“ skonštatovala Balková s tým, že ani takýto plastový odpad do zberu kuchynského bioodpadu nepatrí. Rovnako tam nepatria ani zaváraniny v sklenených pohároch, plastové fľaše, kusy kovu, plechovky, plastové sieťky od zeleniny, napríklad od zemiakov či cibule.

Do nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sa taktiež nesmú vyhadzovať tekuté potraviny. „Ak obyvatelia vyhadzujú napríklad polievku, odporúčame ju najprv scediť, pevnú časť hodiť do kompostovateľného vrecka a tekutú do výlevky,“ podotkla Balková. Potraviny, ako sú jogurty alebo smotana, je možné vyhadzovať len v malých množstvách. Ak by mal odvetrávaný košík obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, odporúča OLO podložiť ho kúskom kartónu, ktorý vlhkosť zachytí. Rovnako odporúča aj včasné vynášanie naplnených a zauzlených kompostovateľných vreciek do hnedej nádoby. Obyvatelia teda nemusia čakať, kým bude vrecko plné.

Bratislava má podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, a to najneskôr do 1. januára 2023. V súčasnosti sa kuchynský bioodpad zbiera a triedi v desiatich mestských častiach. Do systému sa tento rok postupne zapoja aj ostatné bratislavské mestské časti. Od začiatku projektu, teda od októbra 2021, do konca júna tohto roka sa vyzbieralo 765 ton odpadu z kuchýň.

Zdroj: TASR