najdite-svoju-vysnivanu-strednu-skolu.-pozyvame-vas-na-den-zupnych-skol-v-bory-mall

Nájdite svoju vysnívanú strednú školu. Pozývame vás na Deň župných škôl v Bory Mall

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári, či kaderníci na jednom mieste. Bratislavský samosprávny kraj opätovne pripravil prezentáciu svojich škôl. Obľúbené podujatie Deň župných škôl v Bory Mall sa uskutoční už po 11. raz a to v piatok 7.10.2022 v nákupno-zábavnom centre Bory Mall.

Žiaci základných škôl, rodičia, pedagógovia ako aj široká verejnosť môžu stredoškolákom a pedagógom župných stredných škôl klásť počas dňa zvedavé a zaujímavé otázky.

STIAHNITE SI BROŽÚRU O ŽUPNÝCH ŠKOLÁCH

„Som presvedčený, že táto akcia prispieva k tomu, aby si mladí ľudia vyberali pre svoju budúcnosť to najlepšie. Pre župu je to zároveň spätná väzba, ako ľudia reagujú na školy v pôsobnosti kraja. Ak sa žiaci budú zaujímať o ich budúci profil, ďaleko ľahšie si nájdu prácu. Je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby ich budúca profesia aj bavila. Výberu treba preto venovať dostatočnú pozornosť,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Tradičné župné podujatie sa tento rok uskutoční v nových priestoroch nákupno-zábavného centra Bory Mall od 9:00 do 19:00. Počas dňa sa na jednom mieste stretnú takmer všetky stredné odborné školy a gymnáziá v pôsobnosti BSK.

Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bude na pódiu pripravený aj sprievodný program, kde sa prestriedajú informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s vystúpeniami žiakov a pedagógov. Žiaci odprezentujú ukážky hudobných, tanečných a speváckych vystúpení, viazania kytíc či športových činností.

Deň župných škôl v Bory Mall je určený pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ako aj zanietených, odhodlaných a kvalifikovaných učiteľov, pedagogických poradcov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Cieľom je bližšie sa oboznámiť so strednými školami, zorientovať sa v ponuke a umožniť žiakom lepšie si vybrať tú správnu školu alebo školu, ktorá ich zaujme čo najviac.