najmensia-bratislavska-mestska-cast-svojou-historiou-nezaostava-za-tymi-najvacsimi

Najmenšia bratislavská mestská časť svojou históriou nezaostáva za tými najväčšími

Čunovo je najjužnejšia mestská časť Bratislavy, ktorá susedí s Maďarskom a Rakúskom. Patrí medzi najmenšie mestské časti Bratislavy, ale svojom minulosťou nezaostáva ani za tými najväčšími. Nájdete tam všeho chuť. Vodu, prírodu, športové vyžitie, bohatú a pestrú históriu či umenie. 

Prvá písomná zmienka o obci Čunovo pochádza z 12. storočia. Lokalita katastra je podľa archeologických nálezov bohatá na prítomnosť rôznych kultúr, najmä z obdobia osídlenia Rimanmi, Avarmi, Slovanmi a Húnmi. Koncom 15. a začiatkom 16. storočia osídlili Čunovo Chorváti v rámci tureckej expanzie po bitke pri Moháči, ktorí tu našli svoj druhý domov. Ich potomkovia tu žijú dodnes. V minulosti Čunovo teritoriálne patrilo k Rakúsko-Uhorsku, ale po 1. svetovej vojne bolo pričlenené k Maďarsku a od roku 1947 sa stalo súčasťou Československa na základe Parížskej mierovej konferencie spolu s Rusovcami a Jarovcami. Dôvodom malo byť umožnenie výstavby bratislavského prístavu na Dunaji. Ako mestská časť Bratislavy pôsobí Čunovo od roku 1972.

Neustále geografické zmeny ovplyvnili aj zloženie obyvateľstva Čunova. Bežne sa používal chorvátsky, nemecký, maďarský jazyk a po roku 1947 aj slovenčina. Čo je do dnešného dňa najmä u staršej generácie hlboko zakorenené. Rovnako sú stále zachovávané chorvátske tradície predovšetkým členmi Chorvátskeho kultúrneho spolku, tamburášskou skupinou Čunovský bećari, v rôznych divadelných predstaveniach a chorvátsky jazyk je doposiaľ používaný i pri liturgických obradoch.

Mestská časť Bratislava –  Čunovo leží v styku troch štátov na tzv. Trojmedzí, katastrálne hraničí s obcou Rajka v  Maďarsku a s rakúskou obcou Deutsch Jahrndorf. Mestskou časťou prechádza cyklotrasa Eurovelo 6, ktorá sa nazýva aj ako riečna trasa, vedie z Francúzska až k ústiu Dunaja na breh Čierneho mora.

Športovým nadšencom sa odporúča navštíviť Areál vodných športov – Divoká voda,  ktorý bol vybudovaný v rámci výstavby vodného diela Gabčíkovo, kde sa každoročne usporadúvajú majstrovská Európskeho a celosvetového významu. 

V bezprostrednej blízkosti areálu vodných športov sa nachádza Galéria Danubiana, ktorá je prístupná z mestskej časti Čunovo napriek tomu, že je súčasťou katastrálneho územia Hamuliakovo. Galéria je považovaná za jedno z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe a rovnako jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia. Od otvorenia galérie v roku 2000 ju nevynechali ani viaceré kráľovské návštevy a osobnosti kultúrneho a spoločenského života.

Kataster mestskej časti má pozoruhodnú flóru a faunu, pretože patrí do viacerých chránených území ako napr. Natura 2000, chránená krajinná oblasť Dunajské luhy, Bratislavské luhy. V tejto súvislosti vybudovali ochranárske združenia na mŕtvom ramene Dunaja a na brehu Hrušovskej zdrže rozhľadne na pozorovanie rôznych druhov vtáctva.

V Čunove sa tiež nachádza barokovo – klasicistický kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Kaštieľ reprezentuje skôr menší vidiecky objekt, ktorý majiteľom neslúžil ako hlavné sídlo. Jeho staviteľom bol Peter Szapáry. Súčasťou bol aj park a účelová záhrada. 

Prvé snahy o rekonštrukciu kaštieľa boli v 70. – 90. rokoch 20. storočia. Tá sa však nedokončila. Kaštieľ dlhodobo chátral a bol neudržiavaný. Do komplexnej rekonštrukcie sa pustil Bratislavský samosprávny kraj v máji 2021. Na jej konci sa kaštieľ premení na ekocentrum pre širokú verejnosť. Okrem toho, že sa stane hlavným ekoturistickým centrom regiónu, plniť bude aj nadnárodnú funkciu. Určené bude nielen pre obyvateľov Bratislavského kraja, ale aj celého Slovenska s presahom na rakúske a maďarské územie. Slúžiť bude na workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné tábory, cezhraničné konferencie, nové turistické atrakcie či prezentáciu prírodných zaujímavostí v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi. Prvých návštevníkov privíta a pozve do svojich priestorov v roku 2024.

Foto: Monika Kováčová