naucny-chodnik:-prirodnym-dedicstvom-obce-senkvice

Náučný chodník: Prírodným dedičstvom obce Šenkvice

Prinášame vám ďaľší diel zo seriálu Náučné chodníky. Spoznávajte s nami skryté zákutia Bratislavského kraja.

Názov náučného chodníka síce navodzuje prechádzku v prírode alebo vinohradoch, ale jeho zameranie je skôr historické. Prechádza okolo najvýznamnejších pamiatok obce a cestou sa vám naskytne aj nečakaný pohľad z výšky vďaka rozhľadni Perla.

Náučný chodník začína na Chorvátskej ulici pri Obecnej ľudovej škole a končí pri Hornom cintoríne. Je to nenáročná trasa s 9 informačnými panelmi a jej prechod vám bude trvať zhruba jednu hodinu.

Obec Šenkvice sa nachádza v doline Stoličného potoka. Okolie Šenkvíc bolo osídlené už v neolite. Našli sa tu nálezy zo staršej doby bronzovej i z rímskych čias. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Po tatárskom vpáde a vyplienení Uhorska prichádzajú na územie nemeckí kolonisti. V druhej polovici 16. stor. je oblasť kolonizovaná Chorvátmi. Od roku 1647 patrila obec Pálffyovcom (Pezinské panstvo).

Mesto Modra pri pohľade z rozhľadne Perla. NCH Prírodným dedičstvom obce Šenkvice. Zdroj: naucnechodniky.eu

V obci sa nachádzajú viaceré pamätihodnosti. Jednou z nich je rímskokatolícky kostol svätej Anny z roku 1584, ktorý bol pôvodne gotický, neskôr ho prestavovali s renesančnými a barokovými úpravami. Hradobný systém okolo kostola s nárožnými baštami je postavený v renesančno-barokovom slohu. Ďalšími pamätihodnosťami sú socha svätého Urbana vo vinohradoch z roku 1723 (zreštaurovaná a slávnostne znovu odhalená v roku 2006), socha Najsvätejšej Trojice zo začiatku 20. storočia a socha svätého Jána Nepomuckého. Kaplnka na Hornom cintoríne (1888)  je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii.

Jedna zo studní na Chorvátskej ulici na trase NCH Prírodným dedičstvom obce Šenkvice. Zdroj: naucnechodniky.eu

Rozhľadňa Perla

Rozhľadňa vybudovaná v roku 2009 prestavbou bývalej trafostanice v areáli Vinárstva Karpatská perla poskytuje panoramatický výhľad na časť Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Rozhľadňa je vysoká 21 metrov a na vrchnú plošinu vedie 99 schodov. V dolnej časti je malá kaplnka. Rozhľadňa je prístupná verejnosti zdarma.

Rozhľadňa Perla v areáli vinárstva Karpatská perla. NCH Prírodným dedičstvom obce Šenkvice. Zdroj: naucnechodniky.eu

Víno a vinohradníctvo

Podľa počtu obyvateľov sú Šenkvice najväčšou vinohradníckou obcou pod Malými Karpatmi. Vinohradníctvo a víno tu má dlhú tradíciu. Už v roku 1580 tu 83 majiteľov viníc dosiahlo úrodu vyše 65 000 litrov vína. V novodobej histórii vinohradníctva zohrali hlavnú úlohu najmä 2 faktory – vznik poľnohospodárskeho družstva a výskumnej stanice vinohradníckej a vinárskej. Vinič hroznorodý sa tu pestuje na cca 300 ha. Najpestovanejšou odrodou je Veltlínske zelené.  Z muštových bielych odrôd sú to napr. Devín, Muškát moravský, Aurelius, Aromína. Z muštových odrôd modrých Nitra, Dunaj, André, Gamay, Merlot, Dornfelder, Domina. Vo vinohradoch sa môžete stretnúť aj s atraktívnymi slovenskými stolovými odrodami ako je Dóra, Diamant, Opál, Rubánka, Ametyst, Onyx, Negra.

Areál Vinárstva Karpatská perla. NCH Prírodným dedičstvom obce Šenkvice. Zdroj: naucnechodniky.eu

Šenkvický háj

Szenkowitzer Waldung alebo Čaníkovský háj má rozlohu 544 ha. Patrí medzi tzv. hájené lesy. Je jedným z fragmentov lesov v južnej časti Trnavskej pahorkatiny. Je lokalizovaný južne od obce Šenkvice. Tvorí ho v strednej a severnej časti, v nadmorskej výške 170 – 212 m, dubovo-cerový les Zastúpenie druhov dubov je v porovnaní s Martinským lesom chudobnejšie, v porastoch prevláda Quercus petraea agg. a Quercus cerris. V južnej časti sa vyskytuje teplomilný ponticko-panónsky dubový les na spraši. V minulosti tvorili Martinský pri Senci a Šenkvický háj jeden lesný celok.

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.

Zdroj: naucnechodniky.eu