navstevnikov-podujatia-winter-games-odvezu-aj-posilove-spoje-mhd

Návštevníkov podujatia Winter games odvezú aj posilové spoje MHD

V súvislosti s očakávanými zvýšenými prepravnými nárokmi z dôvodu konania hokejových zápasov na Národnom futbalovom štadióne bude v dňoch 13. – 15. januára 2023 (piatok až nedeľa) zabezpečená mimoriadna posilová doprava.

V sobotu a v nedeľu pred začiatkom podujatia bude zabezpečený návoz návštevníkov okrem bežných spojov aj mimoriadnymi vloženými spojmi na linke 61 z Hlavnej stanice cez Račianske a Trnavské mýto na zastávku Bajkalská (vložené spoje budú na displejoch označené cieľom Klientske centrum). Národný futbalový štadión je dostupný linkami 4, 98 od zastávky Nová doba a linkami 39, 53, 60, 61, 63, 64, 74, 78 od zastávky Bajkalská. Využiť je možné aj regionálne autobusy liniek 520, 540, 550, 565, 610, 620, 622, 630, 632 (zastávky Nová doba, resp. Bajkalská).

V piatok, v sobotu aj v nedeľu po skončení podujatia pôjdu posilové spoje zo zastávok, ktoré sú v blízkosti futbalového štadióna na Tehelnom poli, na týchto linkách:

linka 4 zo zastávky Nová doba smer centrum, Karlova Ves, Dúbravka
linka 39 zo zastávky Bajkalská smer Račianske mýto, Zochova, Cintorín Slávičie
linka 61 zo zastávky Bajkalská smer Trnavské mýto, Račianske mýto, Hlavná stanica
linka 63 zo zastávky Bajkalská smer Trnavské mýto, Račianske mýto, Lamač
linka 98 zo zastávky Nová doba, resp. zo zastávky Bajkalská smer Petržalka, Jasovská

Odchody posilových spojov na linkách 4, 39, 63, 98 budú vykonané podľa potreby na základe aktuálnej situácie po skončení podujatia a budú riadené dopravným dispečingom.

Zdroj: imhd.sk