nemocnica-bory-spustila-operacne-programy-aj-lozkovu-cast

Nemocnica Bory spustila operačné programy aj lôžkovú časť

Nemocnica do konca apríla vyšetrila už vyše 2 400 pacientov. Za sebou má úspešné onkogynekologické, ortopedické a neurochirurgické operácie.

V stredu 3. mája sa uskutočnila prvá chirurgická operácia onkochirurgického pacienta s využitím unikátnej robotickej technológie Da Vinci Xi. Od začiatku mája Nemocnica Bory: spustila operačné programy, do prevádzky uviedla prvé pacientske izby na lôžkovej časti a rozšírila činnosť oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Záujem pacientov o zdravotnú starostlivosť Nemocnice Bory neustále rastie. Len samotné call centrum vybaví vyše päťsto žiadostí o vyšetrenie denne.

Nová koncová Nemocnica Bory bude pacientom poskytovať základnú, všeobecnú chirurgiu, ale aj vysokošpecializovanú chirurgiu. Niektoré výkony budú dosahovať parametre národného referenčného pracoviska, pretože na Slovensku budú realizované jedine v Nemocnici Bory. Ide napríklad o program roboticky asistovanej operatívy na pankrease, pečeni, ale aj o špeciálne inovatívne metódy v chirurgii konečníka. Od mája budú tieto výkony poskytované v režime plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zmluvných zdravotných poisťovní. Po spustení urgentného príjmu v septembri bude nemocnica v chirurgických odboroch zabezpečovať aj akútnu zdravotnú starostlivosť. 

Po vyše mesiaci od oficiálneho otvorenia sa musia, žiaľ, pri plánovaní operačných zákrokov a hospitalizáciách zohľadňovať rozdiely medzi poistencami jednotlivých zdravotných poisťovní. Aktuálny rozsah zdravotnej starostlivosti môže nemocnica poskytovať v režime verejného zdravotného poistenia iba pacientom zo súkromných poisťovní. Zmluva so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou naďalej napriek rokovaniam pokrýva iba ambulantné a rádiodiagnostické výkony.

Pozrite si video, ako to vyzerá vo vnútri nemocnice:

Video: Jana Šantavá / BSK

Najmodernejšie vybavenie operačných sál 

Nemocnica Bory disponuje 14 špičkovo zariadenými operačnými sálami, vrátane jednej robotickej operačnej sály a navyše má dve rezervné operačné sály. Všetky technológie sú nakombinované tak, aby mohli prebiehať rôzne operačné výkony súčasne na jednej sále. Operačné sály disponujú najmodernejšími laparoskopickými vežami, ale aj najmodernejšími kombinovateľnými optikami. Zároveň, robotická operačná sála disponuje prístrojom v konfigurácii Da Vinci Xi. Ide o viacramenný endoskopický operačný systém simulujúci pohyby ľudských rúk v tele pacienta. Operatér sedí pri ovládacej konzole, kde operačné pole vidí pomocou stereoskopického zobrazovacieho kanála, pomocou joystickov ovláda robotické ramená, ktoré cez vpichy v koži pacienta veľmi precízne vykonávajú samotný výkon v tele pacienta. Súčasťou je aj špeciálny pohyblivý operačný stôl, ktorý dokáže vykonávať pohyby v súčinnosti s ramenami robota. Táto kombinácia významne pomôže napríklad pri programoch hepato-pankreato-biliárnej oblasti chirurgie, kde je potrebné meniť polohu pacienta v priebehu operačného výkonu. To klasické operačné stoly neumožňujú. Ide vôbec o prvú inštaláciu v takejto kombinácii technológií na Slovensku. Hneď vedľa robotickej sály sa nachádza jej “dvojča” – hybridná operačná sála.  Robotické operácie sa budú v nemocnici realizovať v odboroch onkochirurgie, urológie, gynekológie a ORL. 

Rýchlejšia rekonvalescencia po náročných zákrokoch 

Robotika je v oblastiach chirurgie, gynekológie či urológie veľmi dôležitá. Jej hlavnou devízou je, že je presná. Operatér pracuje v 3D, vo zväčšenom obraze, vidí všetky detaily a má presnejšie nástroje. Roboticky vykonávané zákroky zároveň spôsobujú pacientom po operácii menej komplikácií, pacient sa rýchlejšie zotavuje, pociťuje menej bolesti, má menšie krvné straty. Laparoskopia a robotika  významne skracujú dobu hospitalizácie a pacient sa tak rýchlejšie dostáva domov i k bežným činnostiam.  

Zdroj a foto: Penta Hospitals