nenapadni-hrdinovia,-pre-ktorych-je-povolanie-poslanim.-zupa-opat-udelila-ocenenia-v-socialnej-oblasti

Nenápadní hrdinovia, pre ktorých je povolanie poslaním. Župa opäť udelila ocenenia v sociálnej oblasti

Bratislavský samosprávny kraj udelil ocenenia v sociálnej oblasti. Získali ich tí, ktorí prispeli k zvýšeniu kvality sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a zvýšeniu kvality života prijímateľov sociálnej služby. Práca ocenených je nesmierne dôležitá, pretože ju robia s láskou, radosťou, nezištne, obetavo a s nadšením.

„Aj tento rok sme ocenili významných ľudí v oblasti sociálnych služieb. Prijímateľov za to, že napriek vlastným diagnózam myslia na druhých a pomáhajú. Zamestnancov za ich obetavosť, profesionalitu aj ľudskosť. A dobrovoľníkov za to, že prinášajú do života tých najzraniteľnejších viac podnetov a radosti. A ja by som rád vyzdvihol prácu župného odboru sociálnych vecí pod vedením Marice Šikovej, pretože spoločne tvoríme sociálne služby 21. storočia,“ povedal po udelení ocenení župan Juraj Droba.

Ocenenia boli udelené v štyroch kategóriách:

  • Zariadenie sociálnych služieb: Inovatívny prístup pri poskytovaní sociálnych služieb
  • Zamestnanec/Zamestnankyňa zariadenia sociálnych služieb
  • Prijímateľ/ Prijímateľka sociálnej služby
  • Dobrovoľníctvo v sociálnych službách

Zoznam ocenených

Kategória Zariadenie sociálnych služieb: Centrum sociálnych služieb Sibírka

Kategória Zamestnanec/Zamestnankyňa zariadenia sociálnych služieb: Mgr. Lenka Borošová, Mgr. Juraj Tichý, Mgr. Andrea Kovárová, Pavol Zelner, Mgr. Simona Vašková, dipl. s., Soňa Porubčanská-Krížová, Lýdia Baárová, Mgr. Alžbeta Fülӧpová, Edita Kachyňová, Zuzana Hájková, Katarína Brennerová, Dana Balážová, Mgr. Veronika Gábriková, Marta Koreňová, Jana Fašungová, Eva Heribanová, Viera Hajdúchová, Margita Šišoláková, Ing. Dana Černeková, Iva Michalicová, Marta Eliášová, Miluše Strážovcová, Jana Bohunická, Mgr. art. Jana Korčeková, Martina Strašiftáková, Božena Čaputová, Elvíra Vinceová, Bc. Alica Boťanská in memoriam, Monika Vargová, Mária Hodálová, PhDr. Jana Tvarožková, Mgr. Michal Petrovaj, Mgr. Magdalena Mihaliková, PhD., Zuzana Čepcová

Kategória Prijímateľ/ Prijímateľka sociálnych služieb

Zuzana Žákovicová, Dáša Pucherová, Katarína Smetanová, Peter Kochrda, Silvia Segešová, Ružena Rafaelová, Oľga Žatková, PhDr. Albín Zhuri, Ľudovít Zemko

Kategória Dobrovoľníctvo a filantropia

Občianske združenie „Nádej na život“, Anna Šmidtová, MUDr. Dušan Alakša, Mgr. Stanislav Pešek