obchodna-akademia-v-pezinku-oslavila-30-rokov

Obchodná akadémia v Pezinku oslávila 30 rokov

Obchodná akadémia na Myslenickej ulici v Pezinku oslávila 30. výročie slávnostnou akadémiou. Počas nej za prítomnosti zriaďovateľa, primátora mesta Pezinok, rodičov, žiakov, absolventov i partnerov školy boli ocenení viacerí bývalí i súčasní zamestnanci za obetavú pedagogickú a riadiacu činnosť. Na prítomných čakal aj kultúrny program, ktorý vytvorili absolventi i súčasní žiaci a predviedli tak svoje schopnosti a talent.

Mesto Pezinok ocenilo zakladateľa a prvého riaditeľa školy

Mesiace príprav 30. výročia založenia Obchodnej akadémie v Pezinku vyvrcholili 11. októbra 2023 v Pezinskom kultúrnom centre. Tohto pre školu významného momentu sa zúčastnili aj zástupcovia zriaďovateľa školy, a to vrátane Mgr. Jany Zápalovej, riaditeľky odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja. Podujatia sa zúčastnil aj JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok, ktorý zároveň odovzdal ocenenie zakladateľovi a prvému riaditeľovi školy PaedDr. Františkovi Hotovému (in memoriam). Prevzala ho sestra a bývalá pedagogička Obchodnej akadémie v Pezinku Ing. Oľga Trstenská.

Primátor mesta Pezinok ocenil, že sa „obchodka“ stala za 30 rokov centrom komunity, ktorá združuje talentovaných mladých ľudí, ktorí vedú zanietení a inšpiratívni pedagógovia. Im, ale aj všetkým ďalším ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k budovaniu a šíreniu dobrého mena školy, vyjadrila riaditeľka školy vďaku a úctu. Viacerým z nich, ktorí podstatnú časť svojej profesionálnej kariéry strávili práve na Obchodnej akadémii v Pezinku, odovzdala ocenenia. Prevzali si ich Ing. Daniel Zoch, bývalý riaditeľ školy, Ing. Ida Elečková, bývalá zástupkyňa riaditeľa školy, Mgr. Tibor Urland, bývalý zástupca riaditeľa školy, Ing. Dana Navarová, súčasná zástupkyňa riaditeľky školy, ale aj PaedDr. Janka Pisarčíková, ktorá na škole pôsobí od jej založenia.

Riaditeľka školy ocenila bývalých i súčasných zamestnancov

„Len vďaka všetkým zanieteným ľuďom je dnes Obchodná akadémia v Pezinku životaschopnou školou v malokarpatskom regióne. Bola vždy miestom vzdelania, ale taktiež aj miestom, kde vznikali priateľstvá a nezabudnuteľné spomienky. Verím, že bude aj naďalej takýmto pevným bodom, kde sa formujú budúci kvalifikovaní pracovníci v ekonomickej oblasti i v oblasti cestovného ruchu, ktorí sú zároveň dobrými a zodpovednými ľuďmi. Spoločne môžeme pokračovať v budovaní lepšej budúcnosti pre našich žiakov a pre naše mesto,“ povedala riaditeľka školy Natália Krejčiová.

Začiatky boli náročné

Ako zaznelo aj počas slávnostnej akadémie, prvé roky fungovania neboli vôbec jednoduché. Okrem zabezpečenia odbornosti vyučovania bolo potrebné vyriešiť najmä priestorový problém. Podarilo sa to až v roku 1996, keď škola začala sídliť na Myslenickej ulici. Zlomovým momentom v histórii školy bol aj rok 2004. Práve preto, aby sa škola odlíšila od iných obchodných akadémií, zaviedla odbor manažment regionálneho cestovného ruchu ako jedna z prvých na Slovensku. Dodnes teda na škole fungujú dva študijné odbory a o ich atraktivite svedčí zvyšujúci sa počet žiakov.

Významných momentov v histórii školy bolo mnoho. Výročia sú okrem iného práve na to, aby sme sa obzreli do minulosti, spomenuli si na významné úspechy, poučili sa z chýb a na základe skúseností nastavovali ciele do budúcnosti. Práve spomínaná slávnostná akadémia bola príležitosťou pripomenúť si, čo všetko formovalo Obchodnú akadémiu v Pezinku. Kultúrnym programom i slávnostnou atmosférou škola vytvorila dôstojný priestor na stretnutie všetkých, ktorí boli alebo sú akýmkoľvek spôsobom spojení s touto školou a chceli si pripomenúť, že v malokarpatskom regióne pôsobí rešpektovaná stredná odborná škola, ktorá je miestom formujúcim mladých ľudí naštartovaných do života.

Zdroj: Martin Anderko