obec-budmerice-zrealizoval-projekt-blizsie-k-prirode

Obec Budmerice zrealizoval projekt Bližšie k prírode

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Bližšie k prírode v obci Budmerice.

Projekt vznikol za účelom vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy a ekológie.
Prostredníctvom projektu bol areál materskej školy v Budmericiach doplnený o zážitkové a vzdelávacie prvky, ktoré formujú vzťah detí a mládeže k okoliu a pozitívnemu správaniu sa k prírode. Osadili sme špeciálne koše, ktoré majú za cieľ vzbudiť u detí záujem o problematiku triedenia odpadu a dostať do povedomia dieťaťa dôležitosť separovania odpadu pre našu krajinu.

Úspešne bol osadený aj pocitový chodník, ktorý deťom prostredníctvom pocitov umožní spoznávať rozličné prírodné materiály, čím sa u nich rozvíja koordinácia, motorika, rovnováha a spevňuje sa klenba chodidla. V spolupráci s o. z. Spoznaj s nami svet sme v rámci projektu zorganizovali podujatie s názvom Učíme deti separovať, kde sa deti dozvedeli o dôležitosti triedenia odpadu a vyskúšali si upratovanie na vlastnej koži. Rovnako aj súťažou o najkrajšiu vtáčiu búdku so zaujímavými cenami knižnými publikáciami sme deti motivovali a vzniklo tak až 17 krásnych vtáčích búdok. Novovybudovaný areál splna funkcie náučnej, praktickej a oddychovej zóny, kam sa deti každé ráno s úsmevom a s radosťou vracajú.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Environmentálneho fondu.

Okres: Pezinok

Obec: Budmerice

Celkové výdavky projektu: 4 159 €