obec-senkvice-ma-vynovenu-skolku-a-v-nej-viac-miest-pre-deti

Obec Šenkvice má vynovenú škôlku a v nej viac miest pre deti

Obec Šenkvice sa môže pochváliť významným projektom zameraným na zvýšenie kapacity miestnej materskej školy (MŠ). Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo vo štvrtok 13.6.2024.

Obce a mestá v Bratislavskom kraji sa neustále rozvíjajú a rastú, kvôli čomu ročne pribudne až 8.000 obyvateľov. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby. Najviac to cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl. Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried na základných školách a asi 2500 v materských školách. To sa však vďaka eurofondom podarilo zmeniť.

„V Bruseli sme v roku 2021 vybojovali financie na zvýšenie kapacít základných škôl. Celkovo sme získali 63 miliónov, z ktorých sme podporili 26 projektov. Všetky sú hotové a vďaka tomu vzniklo nových 214 kmeňových tried,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2021 vybojoval financie na zvýšenie kapacít základných škôl. Celkovo sa podarilo župe získať 63 miliónov, z ktorých bolo podporených 26 projektov. Všetky sú hotové a vďaka tomu vzniklo nových 214 kmeňových tried.

„Rovnako sme úspešne otvorili aj tému dodatočnej podpory materských škôl, na ktoré bolo alokovaných 35 miliónov eur. Ku koncu minulého roku sa v kraji zrealizovalo 29 projektov materských škôl. Jedným z takýchto projektov je aj materská škola v Šenkviciach,“ uviedla na slávnostnom strihaní pásky podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová.

Projekt zahŕňa niekoľko kľúčových aktivít:

  • Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou: Zvýšil sa počet miest v materskej škole o 44, čím sa dosiahol celkový počet 257 miest.
  • Úprava areálu a vytvorenie detského ihriska: Areál materskej školy bol zrenovovaný a bolo vytvorené nové detské ihrisko.
  • Materiálno technické vybavenie: Novovytvorené priestory materskej školy boli vybavené interiérovým a technickým vybavením podporujúcim inkluzívne vzdelávanie.
  • Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy: Modernizácia stravovacej prevádzky a zvýšenie energetickej hospodárnosti celého objektu.

„V našej obci Šenkvice, kde žije približne 5300 obyvateľov, sme úspešne dokončili významný projekt zameraný na rozšírenie a rekonštrukciu materskej školy. Vďaka tomuto projektu sme zvýšili kapacitu škôlky o 40 miest, čím sme dosiahli celkovú kapacitu. Podarilo sa nám kompletne vybaviť a zariadiť dve nové triedy, zrekonštruovať kuchyňu a školskú jedáleň, ako aj vybudovať nové ihrisko. Na rekonštrukciu pôvodnej starej časti škôlky, ktorá nebola oprávneným výdavkom, sme použili vlastné zdroje. Týmto spôsobom sme dokázali celú škôlku nadstaviť a kompletne zrekonštruovať,“ uviedol starosta Šenkvíc Peter Trojna.

„Veľmi sa z tohto projektu tešíme, lebo je to naozaj prvýkrát po dlhej dobe, čo môžeme prijať všetky deti do materskej školy a tým pomôcť aj rodičom,“ doplnila riaditeľka materskej školy Katarína Morávková.

Projekty zamerané na zvýšenie kapacít materských a základných škôl v Šenkviciach a celom Bratislavskom kraji predstavujú dôležitý krok smerom k riešeniu nedostatku kapacít v školstve. Investície do vzdelávania a infraštruktúry sú kľúčové pre budúci rozvoj regiónu a kvalitu vzdelávania.

„Mestám a obciam zabezpečujeme taký servis, aby boli pri tvorbe, písaní aj realizácii projektov úspešní. Úrad BSK vystupuje v týchto projektoch ako Sprostredkovateľský orgán. Z poverenia MIRRI SR vystupuje ako poskytovateľ príspevku, zabezpečuje zazmluvnenie projektu, kontrolu procesu verejného obstarávania, finančnú implementáciu cez žiadosti o platbu, ako aj následné monitorovanie,“ ozrejmil postupnosť procesov Juraj Droba.