obnova-autobusovej-zastavky-a-uprava-okolia-v-meste-modra

Obnova autobusovej zastávky a úprava okolia v meste Modra

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Obnova autobusovej zastávky a úprava okolia.

Obnovou autobusovej zastávky a úpravou okolia sme vytvorili priestor, ktorý slúži ako východiskový bod v obľúbenej turistickej oblasti Modra – Piesok. Vytvorením vhodných podmienok a kvalitnej infraštruktúry chceme návštevníkov motivovať, aby uprednostnili verejnú osobnú dopravu alebo bicykel. Postupne dobudovávame priestor pri vodnej nádrži, ktorá je po obnove navštevovaná celoročne. Z grantu bola obnovená autobusová zastávka, dobudovaný chodník a doplnené drevené prvky pri sprche, vodnej fontáne. Súčasne bolo opravené ihrisko pre loptové športy.

Projekt bol financovaný z externých zdrojov.

Okres: Pezinok

Obec: Modra-Piesok

Celkové výdavky projektu: 74 017 €

Budovanie zástavky
Budovanie zástavky