obnova-pomniku-padlych-vojakov-z-1-a-2.-svetovej-vojny-v-obci-jakubov

Obnova pomníku padlých vojakov z 1. a 2. svetovej vojny v obci Jakubov

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Obnova pomníku padlých vojakov z 1. a 2. svetovej vojny.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a z externých zdrojov Úradu vlády Slovenskej republiky (vo výške 5 000 €).

Okres: Malacky

Obec: Jakubov

Celkové výdavky projektu: 6 984 €