obstaranie-mobilneho-zdvihaka-pre-skolsku-plavaren-v-mestskej-casti-bratislava-karlova-ves

Obstaranie mobilného zdviháka pre školskú plaváreň v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Obstaranie mobilného zdviháka pre Školskú plaváreň Majerníková 62.

Mestská čast Bratislava-Karlova Ves sa dlhodobo zameriava na rozvoj športovej infraštruktúry ako aj na zapájanie do spoločného života a miestnych aktivít aj občanov so zdravotným znevýhodnením. Hlavným prínosom zrealizovaného projektu je zvýšenie kvality života pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov, ktorí aktívne využívajú Školskú plaváren Majerníkova 62, Bratislava.

Vďaka realizácii projektu bol do plavárne obstaraný mobilný zdvihák pre imobilných návštevníkov plavárne, aby sa aj zdravotne znevýhodnení návštevníci vedeli dostať pohodlne do/z plaveckého bazéna a využívať rehabilitačné a posilňujúce účinky plávania v krytom bazéne. Realizácia projektu pomohla vytvoreniu bezbariérovej plavárne vďaka obstaranému a dodanému mobilnému zdviháku na vstup do bazéna a integrácii starších, imobilných a telesne znevýhodnených návštevníkov s ostatnými návštevníkmi ako aj umožnila poskytovanie plaveckých kurzov aj pre deti s telesným znevýhodnením.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojo v rámci BRDS (vo výške 2000 €).

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť–Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 8 028 €