odvodnenie-ulice-puskinova-v-obci-ivanka-pri-dunaji

Odvodnenie ulice Puškinova v obci Ivanka pri Dunaji

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Odvodnenie ulice Puškinova v obci Ivanka pri Dunaji.

Vybudovalo sa vsakovacie zariadenie v miestach, kde sa hromadila po daždi voda.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky projektu: 25 000 €