olo-pokracuje-v rozsirovani-zberu-jedlych-olejov-a tukov.-ktorych-mestskych-casti-sa-to-tyka?

OLO pokračuje v rozširovaní zberu jedlých olejov a tukov. Ktorých mestských časti sa to týka?

Okrem postupného zavádzania zberu kuchynského bioodpadu rozširuje OLO aj zber jedlých olejov a tukov. Doposiaľ boli do zberu zapojené mestské časti Petržalka, Nové Mesto a Vajnory, kde sa vyzbieralo 8,5 ton jedlých olejov a tukov.

Etapy zapojenia mestských časti do zberu jedlých olejov a tukov

 • Lamač, Devín, Devínska Nová Ves: distribúcia nádob v mesiacoch máj-jún 2022, začiatok zberu v mesiacoch jún-júl 2022,
 • Ružinov a Rača: distribúcia nádob v mesiacoch júl-august 2022, začiatok zberu v mesiacoch august-september 2022,
 • Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice: distribúcia nádob v mesiacoch september-október 2022, začiatok zberu: október-november 2022,
 • Karlova Ves, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo: distribúcia nádob v mesiacoch november-december 2022, začiatok zberu v mesiacoch december 2022-január 2023.

Prečo je zber jedlých olejov a tukov dôležitý?

Vedeli ste, že pár kvapiek oleja môže znečistiť stovky litrov vody? Dôvodov, prečo je dôležité triediť jedlé oleje a tuky, je hneď niekoľko:

 • predchádzame upchatiu odtokových potrubí, nesprávnemu chodu kanalizačnej siete a problémom v čistiarni odpadových vôd,
 • predchádzame tvorbe nánosov v potrubí, ktoré sa stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce,
 • predchádzame znečisteniu pitnej, povrchovej a podzemnej vody,
 • použité jedlé oleje a tuky sú odpadom, ktorý možno zužitkovať pri výrobe biopalív a svoje využitie nachádza v energetike, doprave či logistike.

Ako zbierať jedlé oleje a tuky?

 1. Použitý jedlý kuchynský olej zbavíme tuhých nečistôt.
 2. Jedlý olej, ktorý má izbovú teplotu, prelejeme do plastovej fľaše so závitovým uzáverom.
 3. Plastovú fľašu pevne uzatvoríme.
 4. Uzatvorenú plastovú fľašu, ktorá je naplnená jedlým olejom, vložíme do oranžovej zbernej nádoby v stanovišti.

Viac informácií o tom, aký typ olejov a tukov sa zbiera, čo nepatrí do oranžových zberných nádob alebo aký je postup správneho triedenia tohto druhu odpadu, nájdete na stránke OLO TU.

Zdroj: OLO – Odvoz a likvidácia odpadu