oprava-basketbalovych-kosov-v-mestskej-casti-bratislava-podunajske-biskupice

Oprava basketbalových košov v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Oprava basketbalových košov.

V športovom areáli ZŠ Podzáhradná, sme zrekonštruovali 4 ks basketbalových košov, čím sme prispeli k aktívnejšiemu využívaniu športového areálu žiakmi školy v rámci telesnej výchovy. Tento športový areál je prístupný aj širokej verejnosti pre aktívne využitie voľného času.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojov Hlavného mesta Bratislava (vo výške 10 000 €).

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Podunajské Biskupice

Celkové výdavky projektu: 10 320 €