oprava-cestnej-komunikacie-na-dunajskej-ulici-v-obci-ivanka-pri-dunaji

Oprava cestnej komunikácie na Dunajskej ulici v obci Ivanka pri Dunaji

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Oprava cestnej komunikácie na Dunajskej ulici v obci Ivanka pri Dunaji.

Zrealizovala sa oprava komunikácie na Dunajskej ulici a to frézovaním betónového povrchu konštrukcie vozovky (v celej hrúbke a dĺžke) a následne sa položil nový betónový povrch konštrukcie vozovky.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky projektu: 130 000 €

Nový betónový povrch na Dunajskej ulici
Odstránenie pôvodného povrchu vozovky