oprava-kotolne-zs-bieloruska v-mestskej-casti-bratislava-podunajske-biskupice

Oprava kotolne ZŠ Bieloruská v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Oprava kotolne ZŠ Bieloruská.

V ZŠ Bieloruská sme odstránili havarijný stav kotolne, ktorý pozostával z výmeny dvoch plynových kondenzačných kotlov. V strojovni školy sme vymenili nový ohrievač vody a bola realizovaná nová eletroinštalácia vrátane nového rozvádzača.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti.

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Podunajské Biskupice

Celkové výdavky projektu: 85 867 €

nová elektroinštalácia