oprava-miestnej-komunikacie-plavecky-mikulas-–-malcova-dolina-v-obci-plavecky-mikulas

Oprava miestnej komunikácie Plavecký Mikuláš – Malcova dolina v obci Plavecký Mikuláš

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Oprava miestnej komunikácie Plavecký Mikuláš – Malcova dolina.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Malacky

Obec: Plavecký Mikuláš

Celkové výdavky projektu: 12 929 €