otvarame-nove-specializovane-zariadenie-pre-autistov

Otvárame nové špecializované zariadenie pre autistov

Väčšina existujúcich miest pre dospelých ľudí s poruchou autistického spektra má ambulantnú formu. Tá však nie je postačujúca. Klienti s autizmom starnú, rovnako ich rodičia a blízki, ktorí sa o nich starajú. Reagujeme na vysoký dopyt a vytvorili sme miesta s celoročnou, pobytovou formou. Špecializované zariadenie otvárame v Plaveckom Podhradí.

„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo využiť potenciál župného Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom. Z vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali jeden z objektov v tomto areáli tak, aby sa v ňom mohla poskytovať služba celoročnou pobytovou formou dospelým osobám s autizmom,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba na slávnostnom otvorení zariadenia v utorok 23. augusta. 

Podarilo sa nám to expresne rýchlo, do práce sme sa pustili začiatkom roka a od 1. septembra už zariadenie privíta nových klientov,“ dodáva župan. „Klienti v ňom budú ubytovaní v jednoposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením. Budú mať k dispozícii dennú miestnosť s východom na terasu a výhľadom na Plavecký hrad, kuchynku, snoezelen a bezpodnetovú miestnosť. Odborné služby im budú poskytovať zamestnanci, ktorí sa špecializujú na prácu s ľuďmi s autizmom. Veríme preto, že budú spokojní samotní klienti, aj ich rodiny,“ dopĺňa riaditeľka odboru sociálnych služieb Marica Šiková.

„Život ľudí s poruchou autistického spektra je veľmi náročný. Potrebujú naše pochopenie a pomoc. Rovnako ich rodiny, ktorým sa príchodom tejto diagnózy úplne zmení rytmus. Riešením sú špecializované zariadenia. Dopyt po miestach je však výrazne vyšší, ako ponuka. A to postupne meníme,“ dodáva predseda Juraj Droba

Projektom v Podhradí nekončíme a čaká nás ďalšia veľká výzva. Úplne nové zariadenie pre dospelých s poruchou autistického spektra vybudujeme na Znievskej ulici v Petržalke. Poskytne pobytovú sociálnu službu 12-tim a ambulantnú približne 20-tim klientom. Momentálne realizujeme nultú fázu projektu, a to odstránenie zhoreniska bývalých stavebných objektov. Ukončená bude do konca roka 2022.