pelova-sezona-paliny-prechadza-vrcholom,-alergikov-trapi-aj-ambrozia

Peľová sezóna paliny prechádza vrcholom, alergikov trápi aj ambrózia

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší peľ silných alergénov paliny a ambrózie. Kým peľová sezóna paliny prechádza svojím vrcholom, peľová sezóna ambrózie sa naplno rozbehla len v uplynulých dňoch. Informovala o tom Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

„Najvyššie koncentrácie peľu paliny zachytila monitorovacia stanica v Bratislave a v Košiciach. Najvyšší záchyt peľu ambrózie zaznamenala monitorovacia stanica v Bratislave, Košiciach, Nitre a v Trnave,“ priblížila Lafférsová. Ako dodala, v ovzduší sa vyskytoval aj peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len nízke, alergologicky nevýznamné denné hladiny.

Peľ burín bol v uplynulom období zastúpený najmä peľom skorocelu, štiavu a mrlíka. V ovzduší sa tiež vyskytoval peľ chmeľu astrovitých a mrkvovitých. „Spóry húb boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny výrazne ovplyvňovala búrková činnosť, ale napriek tomu dosahovali pomerne vysoké denné koncentrácie na celom území,“ uviedla Lafférsová.

Kým peľová sezóna paliny prechádza svojím vrcholom, najsilnejším a najpočetnejším alergénom sa v najbližšom období stane invazívna ambrózia. „Predpokladáme nárast denných koncentrácií peľu inváznej ambrózie, ktorá by mala dosiahnuť svoj prvý vrchol tohoročnej peľovej sezóny,“ skonštatovala Lafférsová s tým, že až do neskorej jesene sa v ovzduší bude v nižších koncentráciách vyskytovať aj peľ tráv z čeľade lipnicovitých.

Zdroj: TASR