petrzalka-prijima-opat-ziadosti-organizacii-o-vacsie-dotacie

Petržalka prijíma opäť žiadosti organizácií o väčšie dotácie

Bratislavská Petržalka prijíma opäť žiadosti verejnoprospešných organizácií o dotácie. Tie vo výške od 2000 do 5000 eur môžu mestskej časti posielať do 15. februára. Samospráva však zároveň upozorňuje, že pre rozpočtové provizórium, v ktorom sa mestská časť nachádza, zatiaľ termíny ani výšku finančnej podpory garantovať nevie.

„Žiadosti o dotácie na projekty síce prijímame, ale dočasne ich nebudeme vyhodnocovať a nevieme zaručiť ani ich schválenie. Všetko bude závisieť od (ne)schválenia návrhu rozpočtu na najbližšom zastupiteľstve. Je naplánované na polovicu februára,“ skonštatovala zástupkyňa petržalského starostu Iveta Jančoková. O rozpočtovom provizóriu rozhodli vlani v decembri miestni poslanci, keď väčšina z nich odsúhlasila stiahnutie návrhu rozpočtu na rok 2023 z rokovania. Rozpočtové provizórium znamená, že samospráva musí mesačne hospodáriť maximálne s jednou dvanástinou bežných výdavkov pôvodne schváleného rozpočtu z predchádzajúceho roka. do tejto sumy spadajú aj dotácie.

Vedenie mestskej časti sa však aj napriek tejto provizórnej situácii rozhodlo vo svojich plánoch finančnej podpory pokračovať. Nechystá sa zatiaľ ani škrtať financie. Konečnú výšku financií však momentálne odhadnúť nevie. „Verím, že poslanci na druhý pokus rozpočet schvália, aby sme aj v roku 2023 mohli podporiť plnohodnotné a prospešné komunitné projekty,“ doplnila Jančoková.

Predmetné žiadosti je potrebné podávať do 15. februára, a to výlučne elektronicky. Zabúdať netreba ani na ich požadované prílohy. O pridelení dotácie rozhoduje spravidla dotačná komisia, schvaľuje ich miestne zastupiteľstvo. Okrem toho poskytuje mestská časť aj menšie dotácie, teda do 2000 eur. Tie je možné podávať do 31. októbra, schvaľuje ich starosta.

Petržalka podporila vlani viac ako 60 väčších i menších verejnoprospešných projektov viacerých občianskych združení, neziskových organizácií či športových klubov. Okrem toho mestská časť udeľuje dotácie aj veľkým športovým klubom v Petržalke. Tie taktiež čakajú na schválenie rozpočtu samosprávy.

Zdroj: TASR