platnost-obcianskeho-preukazu-mi-konci,-dokedy-som-povinny-poziadat-o novy-doklad?

Platnosť občianskeho preukazu mi končí, dokedy som povinný požiadať o nový doklad?

Ministerstvo vnútra od 1. decembra vydáva biometrické občianske preukazy. Nejde o plošnú výmenu občianskych preukazov. Doterajšie doklady ostávajú platné až do konca doby ich platnosti.

O vydanie občianskeho preukazu je občan povinný požiadať do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu. Informácie, v akých prípadoch je občiansky preukaz neplatný, nájdete na webe TU. Z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu občana staršieho ako 15 rokov môže byť žiadosť podaná najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu.

Ministerstvo vnútra opakovane informuje verejnosť, že dosiaľ vydané staršie typy dokladov možno naďalej používať tak ako doteraz – klasickou či elektronickou formou, ako aj cestovný doklad v rámci Schengenu. K výmene dokladu by mali pristúpiť používatelia e-služieb, ktorí pravidelne využívajú elektronický podpis a doklad majú vydaný pred 20. júnom 2021. Certifikátom pre e-podpis na čipe týchto OP totiž uplynie platnosť najneskôr do 31. decembra 2022.  

Ak občan požiada o nový biometrický občiansky preukaz a pôvodný doklad je ešte platný a plne funkčný, je výmena spoplatnená správnym poplatkov 4,50 eura. Za vydanie OP z dôvodu končiacej platnosti certifikátov v štandardnej 30-dňovej lehote sa však správny poplatok nevyberá. Ministerstvo vnútra odporúča verejnosti využívať služby menších oddelení dokladov, kde sú čakacie doby kratšie v porovnaní s veľkými klientskymi centrami.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR