po-takmer-50-dnoch-je-opat-povolene-zakladanie-ohnov-na-vyhradenych-miestach

Po takmer 50 dňoch je opäť povolené zakladanie ohňov na vyhradených miestach

Zrážky a chladnejšie počasie zažehnali zvýšené riziko vzniku požiarov a po 50 dňoch, je na základe rozhodnutia hasičov opäť možné v lesoparku opekať, na označených miestach. V Mestských lesoch má opekanie a grilovanie dlhú tradíciu, je to jedna z najobľúbenejších aktivít našich návštevníkov. Obdobie zvýšeného rizika požiarov, kedy nebolo možné zakladať ohne, využili pracovníci údržby Mestských lesov na komplexnú rekonštrukciu a obnovu desiatich miest na opekanie po celom lesoparku.

Každé ohnisko má tri nízke lavičky na sedenie pri ohni a jeden „A-set“ aj so stolom na jedenie či krájanie a prípravu jedla. Ohniská sú umiestnené pod zemou, pričom okolo je vrstva jemného štrku čo výrazne znižuje riziko prípadného požiaru. Obruba je tvorená esteticky príjemným žulovým kameňom, na ktorý sa dá položiť chlieb popri opekaní.

Ďakujem návštevníkom lesoparku za trpezlivosť a dodržiavanie zákazu kladenia ohňov, počas obdobia sucha. Verím, že nové ohniská budú príjemnou kompenzáciou za dočasné obmedzenia a počas jesennej rekreačnej sezóny urobia radosť mnohým opekačom,“ priblížil Marek Páva, poverený riadením organizácie Mestské lesy v Bratislave.

Opravené ohniská nájdete v lokalitách:

 • Železná studnička popri Ceste mládeže
 • Kamzík – Americké námestie
 • Medzi Snežienkou a Kamzíkom na ohybe asfaltky pod smrekovcami
 • Pri studničke Pod Dubmi
 • V Kačínskej doline
 • Nad Peknou cestou

Mestské lesy pripomínajú aj kódex opekača:

 • Oheň zakladajte iba v ohnisku
 • Drevo skladujte minimálne dva metre od ohniska
 • Oheň pred odchodom uhaste vodou a pahrebu rozhrabte
 • Nepúšťajte nahlas hudbu, nerušte zver a ostatných návštevníkov
 • Pri odchode zanechajte piknikové miesto čisté a bezpečné, uistite sa, že po opekaní neostali prázdne fľaše, plechovky a iné odpadky

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave