po-vynikajucich-ohlasoch-sa-vracaju-detske-pobytove-tabory-„cudujme-sa“,-ktore-organizuje-spojena-skola-v-ivanke-p.dunaji

Po vynikajúcich ohlasoch sa vracajú detské pobytové tábory „Čudujme sa“, ktoré organizuje Spojená škola v Ivanke p.Dunaji

Vítané sú všetky deti vo veku od 7 – 15 rokov, ktoré majú radi kone a ryby.

Náplňou rybárského turnusu 5.7.-14.7.2023 bude predovšetkým lov rýb, či už na našich školských rybníkoch alebo na vodách, ktoré máme v prenájme. Naučia sa tiež niečo o chove akváriových živočíchov, o preparácii rýb, ale
tiež aj o ich ochrane a starostlivosti. Nebudú sa nudiť ani pri večerných programoch v tábore.

Náplňou koníčkarského turnusu 5.7.-14.7.2023 bude predovšetkým výučba jazdy na koňoch pod odborným dohľadom. Deti sa tiež naučia ako sa treba o kone starať. V tábore budú mať bohatý večerný program.
V tábore budú mať zodpovedných vedúcich s bohatými pedagogickými skúsenosťami a tiež odbornými znalosťami v odboroch rybárstvo, resp. chov koní a jazdectvo.

Po vynikajúcich ohlasoch sa vracajú detské pobytové tábory „Čudujme sa“, ktoré organizuje Spojená škola v Ivanke p.Dunaji

Prihlásiť sa môžete do 23. júna 2023 na t.č.: 0907 685824, 0917 563 076, alebo na: majka.mudrochova@gmail.com, mudroch.juraj@gmail.com