podavanie-nominacii-do-druheho-rocnika-ocenenia-ferovy-cin-roka-je-spustene

Podávanie nominácií do druhého ročníka ocenenia Férový čin roka je spustené

Nadácia Zastavme korupciu každoročne vyhlasuje mládežnícke ocenenie Férový čin roka. Nominovaným záleží v akej krajine žijeme a svojim inšpiratívnym činom prispeli k férovosti, čestnosti a spravodlivosti v meste, kraji či dokonca v celom Slovensku, venovali energiu verejnému záujmu, hodnotám či princípom.

Laureát ocenenia získa okrem pamätnej ceny aj zaujímavé nefinančné odmeny a individuálny mentoringový program pre osobnostný rozvoj pod dohľadom skúsených osobností.

Verejnosť môže podávať nominácie na ocenenie Férový čin roka. Cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť mladých ľudí v spoločnosti a podporiť ich aktívnu účasť na veciach verejných.

Nominovať je možné jednotlivcov vo veku 16 – 26 rokov, ktorí svojím inšpiratívnym činom prispeli k férovosti, čestnosti alebo spravodlivosti v meste, kraji či dokonca na celom Slovensku, venovali energiu verejnému záujmu, hodnotám či princípom. „Odborná porota bude vyberať spomedzi inšpiratívnych činov realizovaných v roku 2022, pričom kľúčovým faktorom pri výbere víťaza bude miera pozitívneho dosahu,“ priblížila nadácia.

Nominácie na ocenenie môžu podávať jednotlivci, organizácie alebo školy prostredníctvom formulára na webovej stránke www.ferovycinroka.sk do 10. apríla. Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutoční 24. mája v Bratislave

Zdroj: TASR