prace-na-rozsirovani-d1-pokracuju,-chysta-sa-prelozka-vajnorskeho-potoka

Práce na rozširovaní D1 pokračujú, chystá sa preložka Vajnorského potoka

Výstavba D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie pokračuje. Realizujú sa násypy na vetvách križovatky diaľnic D1 a D4. Takisto sa vykonáva sanácia pod opornými múrmi a odhumusovanie či odstraňovanie materiálu po demoláciách, ako aj preložky inžinierskych sietí. Pokračuje sa v úprave hydromeliorácií. Na stavbe už sú čiastočne ukončené demolačné práce a v lokalite pri Šúrskom kanáli je ukončený aj archeologický prieskum. V rámci záchranného archeologického prieskumu odborníci skúmajú niekoľko lokalít – doterajšie objavy naznačujú, že sa v týchto miestach nachádzalo praveké keltské sídlo. Práce na archeologickom prieskume sa už chýlia ku koncu.

V najbližších mesiacoch sa práce sústredia okrem vyššie spomenutých aj na preložku Vajnorského potoka. Pre rozšírenie diaľnice na šesťpruh je potrebné presunúť tok do novej pozície, dočasným obtokom.

Uzávierka vetvy pri Zlatých Pieskoch

V súvislosti s rozšírením diaľnice D1 Bratislava – Triblavina upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť vodičov na prvé dopravné obmedzenie.

Od 25.9.2023 bude uzavretá vetva D1 vrátane pripájacieho pruhu v smere z Bratislavy až po Zlaté Piesky v km 14,400 – 13,750. V praxi to znamená, že bude uzavretý výjazd z ulice Pri mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Uzavretie napájača je nutné z dôvodu budovania novej obslužnej komunikácie potrebnej k výstavbe úseku. Doprava na samotnej ulici Pri Mlyne nebude obmedzená, bude naďalej fungovať obojsmerne, len bez možnosti napojenia sa na diaľnicu D1.

Dôraz je aj na projektovaní

Zhotoviteľ dokončí väčšinu projektovej činnosti počas prvého roka. Proces projektovania však bude pokračovať počas celej doby výstavby. Výhodou využitia žltého FIDICU, podľa ktorého sa obstarával zhotoviteľ tejto stavby, je práve to, že činnosti na príprave a výstavbe môžu prebiehať paralelne. Popri projektovaní a prípravných prácach sa teda črtá už aj plán organizácie výstavby. Ten udá jasnejšie kontúry aj dopravným obmedzeniam. S organizáciou výstavby sú spojené míľniky pre postupné odovzdanie jednotlivých etáp motoristom. Máme dva veľké míľniky – vybudovanie dopravných vetiev, ktoré odklonia dopravu z diaľnice D1 (súčasťou míľnika je aj napojenie vetvy Jarovce – Trnava a napojenie smeru Trnava – Stupava), kým sa bude D1 dvíhať a napojenie diaľnic v smere Trnava – Jarovce.

D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie v číslach

  • Líniová dĺžka: 3,6 km
  • 18 mostov
  • 2,51 km protihlukových stien

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť
Foto: TASR, NDS