pred-zakladnou-skolou-na-tbiliskej-ulici-v-raci-vznikne-umelecka-malba

Pred základnou školou na Tbiliskej ulici v Rači vznikne umelecká maľba

Nezisková organizácia Bloomberg Philanthropies udelila Bratislave grant vo výške 25 000 dolárov. Finančný príspevok pochádza z iniciatívy s názvom Asphalt Art, ktorej cieľom je meniť verejné priestory miest s pomocou umenia. Získané financie poslúžia na vytvorenie umeleckého diela vo verejnom priestore pred Základnou školou Tbiliská v Rači. Maľbu, ktorá vznikne ako súčasť projektu Ulice pre deti, vytvorí umelec Oto Hudec. Mottom budúcej úpravy na Tbiliskej je „Milý asfalt, priveď ma do školy, prosím“.

„Využitie umenia a dizajnu vo verejnom priestore, takzvaný umelecky orientovaný taktický urbanizmus, má za cieľ oživiť a sprehľadniť verejné priestory v meste. Granty od Bloomberg Philathropies sa udeľujú projektom, ktoré umeleckou úpravou verejných priestorov zvyšujú ich bezpečnosť, revitalizujú ich a tiež zapájajú obyvateľov miestnych komunít. V roku 2022 bola vypísaná prvá riadna výzva pre európske mestá, v ktorej okrem Bratislavy uspelo ďalších 18 miest,“ približuje Metropolitný inštitút Bratislavy na sociálnej sieti.

Ukážka umelecky orientovaného taktického urbanizmu, ktorý vznikol v rámci iniciatívy Asphalt Art neziskovej organizácie Bloomberg Philanthropies
Ukážka umelecky orientovaného taktického urbanizmu, ktorý vznikol v rámci iniciatívy Asphalt Art neziskovej organizácie Bloomberg Philanthropies

Umelecké dielo vznikne na budúci rok pred ZŠ Tbiliská v Rači, kde sa každý deň pred začiatkom vyučovania tvoria dopravné zápchy. „Rodičia zo strachu o bezpečnosť svojich detí využívajú autá na cestu do školy. Umelecky orientovaný taktický urbanizmus dokáže byť v takýchto situáciách riešením. Hravou formou nielenže motivuje deti k tomu, aby sa chceli pohybovať po chodníku, ale tiež sprehľadňuje verejné priestory, vďaka čomu sú bezpečnejšie,“ dodáva MIB.

Zdroj: MIB www.mib.sk; Foto: Bloomberg Philathropies